Presentation

Satsning för att snabbt upptäcka och agera vid våld

Publicerad 11 september 2019

Helena Stigbjörnsson, behandlare i relationsvåldsteamet och Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
Helena Stigbjörnsson, behandlare i relationsvåldsteamet och Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
Ingen ska behöva leva med våld i en nära relation eller bli utsatt för hedersrelaterat våld i Upplands Väsby kommun. Därför görs nu en satsning på kompetensutveckling och utökade resurser för att ge bättre stöd till medarbetare och rätt hjälp snabbt till våldsutsatta.

Satsningen innebär bland annat en utökning av relationsvåldsteamet med närmare 50 procent. Utöver detta görs också en satsning på särskild handledning för behandlare. Detta för att kvalitetssäkra och kompetenshöja det stöd som ges till våldsutsatta men också för att avlasta i de ofta komplexa ärenden som våld innebär.
– Att vi blir fler i relationsvåldsteamet och dessutom får specialiserad handledning ger oss en arbetssituation som håller även på lång sikt. Det leder till en ökad kontinuitet och trygghet, både för relationsvåldsteamet och för de våldsutsatta, förklarar Helena Stigbjörnsson, en av behandlarna i teamet.

Allt under samma tak
På social- och omsorgskontoret finns numera allt som rör arbetet mot våld i nära relationer under samma tak, inklusive behandlare, handläggare/socialsekreterare och olika stödfunktioner.
– I Upplands Väsby finns även en arbetsmetod med nätverkslag för att underlätta samarbete mellan olika aktörer. Tidsfönstret för att kunna hjälpa en våldsutsatt som söker hjälp är ofta smalt. Det gäller att kunna ge rätt hjälp snabbt, se till individens behov och vara flexibel med olika insatser, både internt och externt, konstaterar Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
I den nya satsningen ingår även att utveckla stödet till våldsutövarna och att erbjuda gruppsamtal som ett komplement till individuella samtal till våldsutsatta.
– Forskning har visat att gruppsamtal har en god effekt, det är läkande att tala med andra i samma situation, berättar Helena Stigbjörnsson.
Satsningen på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett resultat av engagerade kommunpolitiker och förvaltningsledning.
– Det finns ett stort stöd från ledning och politik i det här arbetet, vilket skapar utvecklingskraft där vi alla är med och bidrar, avslutar Elin Holmgren.

Vi är ständigt på jakt efter nya duktiga medarbetare. Läs mer här!

Upplands Väsbys kommun
Upplands Väsbys kommun ligger mellan Stockholm och Uppsala och har 45 000 invånare. På social- och omsorgskontoret, dit avdelningen för individ- och familje­omsorg hör, jobbar 583 personer. Från kommunen kommer bland annat rockbandet Europe.
www.upplandsvasby.se