Presentation

Brottsofferjouren – Ett stöd för alla brottsoffer, anhöriga och vittnen

Publicerad 29 januari 2019

brottsoffer_bild_ny
”Min familj har bestämt vem jag ska gifta mig med. Men jag är kär i en annan.”
Hos Brottsofferjouren får alla brottsoffer, anhöriga och vittnen stöd.

Vi erbjuder dig:

• Medmänskligt stöd och någon att prata med som lyssnar
• Information om rättsprocessen och stöd vid eventuell rättegång
• Stöd vid myndighetskontakter
• Information om ekonomisk ersättning och skadestånd
• Stöd på eget språk – vi ger stöd på ca 20 språk

Stödpersonerna inom Brottsofferjouren har fått utbildning och alla har lämnat tystnadslöfte. Hjälpen är kostnadsfri och du kan kontakta Brottsofferjouren utan att ha gjort en polisanmälan. Det finns cirka 75 lokala brottsofferjourer i Sverige.

Läs mer på brottsofferjouren.se/