Återhämtning är ett delat ansvar

Publicerad 29 januari 2019
Text: Sandra Ahlqvist

Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg.
Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg.
Hela 92 procent av socionomerna ansåg att socialsekreterare ska få tid för återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid. Sofia Angervall, socionom och enhetschef för enheten barn och unga i Västra Göteborg är inte överraskad.

– Det pratas mycket på enheterna om återhämtning och det är i sig en intressant diskussion. Vad är återhämtning och vad är reflektionstid? Under 90-talet diskuterades reflektionstid en del, men då var syftet att studera in material och ny forskning, medan det idag handlar om att överhuvudtaget mäkta med jobbet.
Sofia tror att det kan finnas en generationsaspekt i hur socialsekreterare ser på återhämtning och exempliferar med sociala medier och skillnader på krav och förväntningar i det moderna samhället.
– Idag finns en stor press på prestation, även på ens fritid. Du är utlämnad både då du är ledig och då du arbetar, med en förväntan på dig att vara duktig på båda. Så var det inte förr i tiden.

Toppar och dalar
Sofia betonar att återhämtning naturligtvis är väldigt viktigt, men att det inte nödvändigtvis behöver betyda att man tar ledigt från jobbet. Istället är hon övertygad om att en arbetssituation där man stundtals kan ha ett lugnare tempo och hinna jobba ikapp samtidigt som man kan reflektera och dokumentera, helt klart är att föredra.
– Konstant full rulle på jobbet är sådant som leder till sjukskrivningar eller medarbetare som slutar – kroppen säger till sist stopp. Därför är det viktigt att ha ett arbetsflöde med toppar och dalar, då man vid behov kan växla ner och få hjälp att prioritera. Annars kan man känna att man tappar kontrollen över sin tjänst, vilket skapar en känsla av maktlöshet och otillfredsställelse.

Rätt ärendemängd är viktigt
I förlängningen menar Sofia att det handlar om att ha rätt bemanning. Har man rätt ärendemängd på sin tjänst får man också lugnare perioder, men individen har också ett eget ansvar för återhämtning.
– Som arbetsgivare finns det mycket man kan göra, allt från att ha tydlig arbetsledning och konkreta ansvarsområden till att organisera lunchpromenader eller trivselaktiviteter. Men jag som medarbetare behöver också se till att jag vilar när jag får chansen och återfår den energi som behövs. Det är ett delat ansvar, avslutar hon.

Anser du att socialsekreterare ska få tid för återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.