Legitimationskrav höjer statusen för kuratorer

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening.
Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening.

Regeringen har föreslagit att legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas från och med den 1 januari 2019. Svensk kuratorsförening är en av de aktörer som arbetat länge för att legitimationskravet ska bli verklighet. Legitimationen stärker både patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdskuratorernas status.

För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator föreslår regeringen att socionomer ska bygga på sin utbildning med en ny yrkesexamen på 60 högskolepoäng. För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler.

Stärker patientsäkerheten
– Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket. Idag kan egentligen vem som helst kalla sig kurator eftersom det inte är en skyddad yrkestitel. I dagsläget omfattas inte kuratorer inom privat hälso- och sjukvård av skyldigheten att föra journal. När sjukvårdskuratorer blir ett legitimationsyrke omfattas även de av den obligatoriska journalföringen, vilket också stärker patientsäkerheten, säger Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening, kurator och sektionsledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Höjer status för kuratorer
Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen i hälso- och sjukvården som inte omfattas av legitimationskrav. Kristina Kolterud menar att det innebär att kuratorer ibland hamnar utanför, exempelvis när endast legitimerad personal erbjuds fortbildning. Legitimationskravet blir ett formellt erkännande av yrkesgruppens kompetens. Legitimationen gör även kuratorer till en ännu mer självklar yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. Den jämställer även kuratorernas kompetens och status med andra legitimationsyrken i sjukvården.
– Hälso- och sjukvårdskurator är en yrkesroll som kräver viss utbildning och kompetens. Merparten av kuratorerna i hälso- och sjukvården har dessutom vidareutbildningar utöver socionomutbildningen. Svensk kuratorsförenings förhoppning är att legitimationskravet kan höja sjukvårdskuratorernas snittlöner och att kuratorer i hälso- och sjukvården får ett erkännande som de psykosociala experterna i vården, säger Kristina Kolterud.