Presentation

Föräldragrupper förebygger i Järfälla

Publicerad 31 januari 2018

Gruppsamordnaren Elisabeth Andrén startade de första föräldragrupperna i kommunal regi redan för 20 år sedan. Foto: Jenny Berg
Gruppsamordnaren Elisabeth Andrén startade de första föräldragrupperna i kommunal regi redan för 20 år sedan. Foto: Jenny Berg
”Vi har inga problem. Bara bekymmer.”
Detta enkla konstaterande i en föräldragrupp sammanfattar behovet av mötesplatser för föräldrar, menar Elisabeth Andrén, gruppsamordnare i Järfälla kommun.

För många Järfällaföräldrar är Elisabeth Andrén ett välkänt ansikte. Hon är socialsekreteraren som förstått deras bekymmer, och gjort något åt saken. Genom ett projekt fick hon möjlighet att starta föräldragrupper och skapa mötesplatser där föräldrar kan prata och ge stöd åt varandra. Den första startade hon för 20 år sedan.
– Jag såg behovet efter att jag själv fått barn. Vi föräldrar bar på samma funderingar. Men vi hade ingen arena att mötas på.

Tidigt ute
Som socialförvaltning var Järfälla tidigt ute med föräldragrupper.
– Vi har testat och fortsätter att pröva oss fram. Eldsjälsengagemanget behöver kombineras med strategiskt arbete för långsiktig hållbarhet.
Under åren har Järfälla prövat föräldragrupper med olika inriktningar, exempelvis generella småbarns- och tonårsföräldragrupper, mer riktade grupper till separerade föräldrar, föräldrar med beroendeproblematik och föräldrar med barn i familjehem.
Detta har varit möjligt tack vare att alla på socialtjänsten, från ledningsnivå till medarbetare, har förstått vikten av det förebyggande arbetet.

Trettio år i kommunen
Elisabeth har arbetat på Järfälla kommun i 30 år, varav de 20 senaste som gruppsamordnare.
– Jag trivs bra här och får möjlighet att möta föräldrars behov där de finns. Jag får tänka till om hur arbetet ska utformas, och ledningen är lyssnande och tar sina medarbetare på allvar. Vårt förebyggande arbete har idag hög status här i kommunen. Det ligger helt i linje med översynen av socialtjänstlagen där förebyggande arbete och samverkan lyfts fram.
Men det finns utmaningar.
– Alla har inte förstått att vårt arbete med gruppverksamhet sker på andra premisser än det arbete som en socialtjänst generellt gör. I vanliga fall söker sig människor till socialtjänsten för att få hjälp. I vårt fall är det vi som måste söka upp våra målgrupper och marknadsföra oss gentemot dem.
Att Elisabeth har lyckats väl med sina föräldragrupper vittnar hennes gamla föräldragrupper i Kallhäll om. Idag är barnen tonåringar.
– Men deras föräldrar träffas fortfarande.

Järfälla kommun – Socialförvaltningen
Traditionellt arbetar socialtjänsten med stöd och behandling – när problemen väl har uppstått. Järfälla kommun satsar även på det förebyggande arbetet, bland annat föräldragrupper med olika inriktningar.
Aktuell satsning: Erbjuda föräldragrupper tillsammans med förskolan.

Järfälla kommun – Socialförvaltningen
Vibblabyvägen 3, Jakobsberg
Kontakt: Elisabeth Andrén
Tel: 08-580 289 72
www.jarfalla.se/socialtarbete

www.jarfalla.se/socialtarbete