8 av 10 socialsekreterare är socionomer

Publicerad 31 januari 2018

Socionomerna uppskattar att cirka 80 procent av socialsekreterarna är socionomer. Vilka behörighetskrav ska gälla för socialsekreterare?

Frågan är ställd utan hänsyn till verksamhetsområde inom socialtjänsten. Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns krav på behörighet för socialsekreterare sedan 2014, med en omställningstid till 2019. Där krävs socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för bedömning, utredning, uppföljning av insatser rörande barn och unga.

Vilken behörighet ska gälla?
Vilka behörighetskrav ska gälla för socialsekreterare? Ska samma behörighetskrav gälla alla socialsekreterare eller ska arbeten med barn och unga samt myndighetsutövande tjänster ha högre krav på behörighet?

Hur stor andel av socialsekreterarna uppskattar du är socionomer?