Socionomen Eva satsade på en forskarkarriär

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Eva Samuelsson, fil. dr i socialt arbete och forskningsledare på FoU Södertörn. Foto: Jessica Storbjörk
Eva Samuelsson, fil. dr i socialt arbete och forskningsledare på FoU Södertörn. Foto: Jessica Storbjörk
För socionomer som vill fördjupa sig i socialt arbete utifrån ett mer övergripande och teoretiskt perspektiv kan en forskarkarriär vara en intressant utvecklingsväg. Efter fyra år som yrkesverksam socionom valde Eva Samuelsson att gå en fyraårig forskarutbildning.

Efter socionomexamen 2004 arbetade Eva Samuelsson med ekonomiskt bistånd samt utredning och behandling av missbruksproblematik i Stockholms stad. Därefter arbetade hon med behandling och utbildning i motiverande samtal för spelberoende på Beroendecentrum i Stockholm.

Reflekterande förhållningssätt
– Efter fyra år kände jag mig redo att arbeta med verksamhetsutveckling på en högre nivå och att fördjupa mig i ett mer reflekterande förhållningssätt, säger Eva Samuelsson, fil. dr i socialt arbete och forskningsledare på FoU Södertörn, ett gemensamt forskningsorgan för socialtjänsten för nio kommuner i Stockholmsregionen, samt forskare med fokus på spelproblem på Stockholms universitet.
Parallellt med forskarutbildningen undervisade hon på socionomprogrammet på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Efter att ha blivit klar med sin avhandling började Eva Samuelsson jobba på SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning och sedan på FoU Södertörn.

Forskning med klientkontakt
Hon har utvecklats mycket av att gå forskarutbildningen och sadla om från praktiserande socionom till forskare.
– I forskningsarbetet har jag stor nytta av mina erfarenheter som socionom och den kontakt med socionomer som utvecklingsarbetet på FoU Södertörn innebär. Det ger mig insikter om vad som är viktigt för praktiken. Att arbeta med forskning är otroligt givande. Ibland saknar jag klientkontakten jag hade som socionom, men eftersom jag bedriver praktiknära forskning så intervjuar jag många klienter. Det är tacksamt att ha rollen som forskare, eftersom jag kan lyssna på klienternas berättelser utan att behöva fatta några beslut om insatser, säger Eva Samuelsson.
– Jag kan absolut rekommendera andra socionomer att bli forskare. Under hösten och våren initierar SKL och regeringen satsningar på forskarskolor för personer som är yrkesverksamma inom socialtjänsten. Just nu är därför ett bra tillfälle för socionomer som funderar på att börja forska. Det finns så mycket erfarenhet och kunskap bland socionomer som behöver komma forskningen till gagn. Forskningen bidrar även till att höja det sociala arbetets status, säger Eva Samuelsson.