Presentation

Människor som hjälper människor

Publicerad 6 september 2017

Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
– Vi valde att satsa på socionombemanning för att kunna jobba med något som känns bra i magen. Vårt övergripande mål är att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov säger Tommy Eriksson, vd för Cura Nord.

Fröet till Cura Nord såddes då Tommy Eriksson, Joakim Södermark och Lina Forsberg studerade till personalvetare vid Umeå universitet. Efter några år ute i arbetslivet växte sig tankarna på att starta en egen verksamhet allt starkare. Genom att kombinera sina styrkor och arbetslivserfarenheter skulle de kunna arbeta med något de verkligen brinner för. Resultatet blev Cura Nord, ett konsultbolag för socionomer.
– Jag har alltid haft en stark drift att hjälpa andra och jobbat med personalfrågor och arbetsmiljö både som HR-konsult och som områdeschef. Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg.
Att se människan, både sina egna anställda och slutkunden, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb med människorna de är satta till att hjälpa, säger Lina Forsberg.

Stort intresse
Under företagets första åtta månader har trion hunnit med att intervjua cirka 200 konsulter.
– Det är betydligt fler som sökt, många gillar att det finns ett mindre bolag som sätter stort värde i återkoppling och som är transparenta och tydliga med vad som erbjuds. Vi har satt ambitiösa mål och så här långt följer vi dem, konstaterar Joakim Södermark.
Tommy Eriksson flikar in att man även har ett sikte inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
– Om våra konsulter till exempel erbjuds anställning av en kund som de trivs hos ser vi gärna en överrekrytering.
Cura Nord har startat i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter, räknar de med att utöka verksamheten.
– Om cirka ett år hoppas jag att vi har ytterligare en anställd på kontoret. Det betyder i så fall att företaget växer, att vi har fler konsulter ute och att fler människor får den hjälp de behöver, fastslår Joakim Södermark.

Cura Nord
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer och deras arbetsmarknad med säte i Umeå. Företaget vill skapa långsiktig förändring genom att hjälpa organisationer med sin kompetensbrist. Detta för att hjälpa människor i behov och skapa ett bättre samhälle.

Cura Nord
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

www.curanord.se