Legitimation för kuratorer

Publicerad 6 september 2017
Text: Marianne Sjöberg

Annika Strandhäll, socialminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Annika Strandhäll, socialminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Socialdepartementet har skickat ut en departementspromemoria på remiss som föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kuratorers legitimerade yrkestitel skulle bli hälso- och sjukvårdskurator, och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
– Nu tar vi ett ytterligare steg i arbetet med att göra kuratorer inom vården till ett legitimationsyrke. Det är viktigt för att tydliggöra den centrala roll de spelar i arbetet mot psykisk ohälsa, säger socialminister Annika Strandhäll.
Syftet är att öka patientsäkerheten och man föreslår en yrkesexamen, som ger en mer nationellt likformig kompetens som bättre anpassas till yrket.
Socionomutbildning eller annan relevant vidareutbildning med fem respektive två yrkesverksamma år får en övergångsbestämmelse.
Kuratorer i privat verksamhet omfattas också. Den vård som patienter får av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett verksamhetsform.
Remisstiden är till den 29 november 2017.