Här vill socionomerna arbeta

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Foto: Linus Meyer
Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Foto: Linus Meyer
Socialtjänst utan myndighetsutövning, forskning och utbildning, ideella organisationer och privata mottagningar är de fyra populäraste sektorerna enligt Framtidens Karriär – Socionoms nyligen genomförda undersökning.

– Med tanke på hur brett socionomyrket är så är det inte så konstigt att det är stor spridning mellan var socionomer skulle vilja arbeta. Många har erfarenhet från en pressad arbetssituation inom socialtjänstens myndighetsutövning och är nyfikna på att få arbeta mer förebyggande eller behandlande inom öppenvård eller ideella organisationer, säger Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Löneutveckling och arbetsvillkor
Den minst populära sektorn i undersökningen var HVB-hem och stödboende i privat respektive offentlig regi.
– Det vanligaste arbetet för socionomer inom HVB är som föreståndare, vilket ofta är en arbetsledande roll. För att öka intresset för socionomer att arbeta både på HVB och inom myndighetsutövning krävs det en god löneutveckling med bra arbetsvillkor. Att få handlingsutrymmet för att använda sin profession för att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och brukare tror jag också skulle öka intresset hos socionomer för att arbeta på HVB, säger Josefine Johansson.
– Att många socionomer är intresserade av utvecklingsfrågor, exempelvis att få möjlighet att forska inom sitt arbete, förvånar mig inte heller. Där­emot förvånar det mig lite att socialt arbete inom skola och hälso- och sjukvård bara lockar runt en femtedel, säger Josefine Johansson.

Vilka av följande sektorer skulle du helst vilja arbeta inom? (om du bortser från var du arbetar idag) Ange gärna flera.
sektorer_graf

1. Socialtjänst utan myndighetsutövning
2. Forskning och utbildning
3. Ideella organisationer
4. Privata mottagningar
5. Statlig verksamhet
6. Skolverksamhet
7. Landstingsdriven hälso- och sjukvård
8. Bemannings- och konsultverksamhet
9. Socialtjänst med myndighetsutövning
10. Privat hälso- och sjukvård
11. Svenska kyrkan
12. Privat HVB och stödboende
13. Kommunalt HVB och stödboende