Etikettarkiv: WeMind

Helhetsperspektiv och evidens på WeMind HVB

Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen

På WeMind HVB arbetar högt kompetenta, tvärprofessionella team för att hjälpa pojkar med beteendeproblematik. Här är fokus att förbättra vården av unga, med evidensbaserade, tydligt strukturerade metoder och mätbara resultat.

Vackert beläget på Gålö strax utanför Stockholm ligger WeMinds HVB-hem Stegsholm. Här finns 23 platser för pojkar mellan 14 och 18 år som behöver förändra sina beteendemönster. Ofta rör det sig om ungdomar med en kombination av neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder och stora psykosociala behov. Ungdomar med missbruk eller kriminalitet i problembilden tillhör inte målgruppen.

Tvärprofessionella team
På Stegsholm samarbetar socionomer, psykologer och behandlingsassistenter i sammansvetsade team runt ungdomarna. Behandlingsmetoderna är strikt evidensbaserade och omfattar bland annat TBA (tillämpad beteendeanalys), KBT samt färdighetsträning i grupp och i sociala och vardagssammanhang.
– Vi har olika kompetenser som kompletterar varandra. WeMind är psykologdrivet, vilket är en stor fördel, eftersom det finns tydliga strukturer och processer i behandlingen och kontinuerlig utvärdering av resultat. Detta kunde jag ibland sakna i mina tidigare jobb som socialsekreterare, säger socionomen Anton Lyberg, som kom till WeMind HVB 2016 efter några år inom socialtjänsten. Idag arbetar han som biträdande föreståndare och ärendeansvarig, med särskild fokus på medbestämmande och på att utveckla föräldraarbetet.

Klicka här för att läsa mer om oss och hur man ansöker om plats

Drivande kraft
Som socionom på WeMind HVB är du experten på nätverksarbete och spindeln i nätet när det gäller helhetsperspektivet runt varje ungdom. Kontakten med familj, skola och socialtjänst är centrala delar av arbetet, liksom att skapa en meningsfull fritid.
– Vi ser till att livet runt omkring varje ungdom fungerar. Det är en förutsättning för att behandlingen ska vara framgångsrik. Vi socionomer är en drivande kraft i detta och vi kommer ungdomarna väldigt nära, berättar Viktor Lundberg, som också han är biträdande föreståndare och ärendeansvarig. Han har arbetat på Stegsholm i fyra år, och som hängiven skateboard- och snowboardåkare har Viktor engagerat sig i att berika ungdomarnas vardag med sportaktiviteter.
WeMind HVB präglas av hög kompetens och kontinuitet hos medarbetarna och en vardag där fasta rutiner och tydliga regler ger trygghet för ungdomarna.
– Här vill vi verkligen göra skillnad på riktigt i ungdomarnas liv, säger Viktor och Anton. Det är resultaten som är det viktiga och den inställningen genomsyrar hela verksamheten.

WeMind HVB

WeMind HVB startades med det uttalade syftet att bidra till att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vår målsättning är att vara kvalitetsledande i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård i HVB-miljö, och vi vill genom transparens och dialog bidra till utveckling av ungdomsvården i sin helhet. Vi tror att en kompetensintensiv och forskningsnära verksamhet är nyckelkomponenter för att uppnå detta, tillsammans med ett förstklassigt bemötande och en personalgrupp som trivs med sitt jobb.

www.wemindhvb.se

Ett stegvis lärande för livet

WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström
WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström

HVB-hem är ett samhällsstöd som ska hjälpa barn och unga att få ordning på livet och framtiden. På behandlingshemmet WeMind arbetar man stegvis med att flytta över allt mer funktion till hemmaplan.
– Livet ska fungera lika bra där som hos oss, säger Gösta Liljeholm, föreståndare.

Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson
Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson

Gösta Liljeholm har lång erfarenhet av arbete som psykolog inom socialtjänstens utförarverksamhet.
– Jag har sett en stor nytta i att kunna korsbefrukta dessa två världar och ägnat min yrkeskarriär åt att försöka förstå hur en verksamhet för barn och ungdomar med olika svårigheter ska se ut för att ge bästa möjliga resultat.
En viktig del av upplägget på HVB-hemmet, som Gösta Liljeholm driver sedan 2014, är att arbeta individbaserat och skapa team kring varje barn, bestående av socionom, psykolog och behandlingsassistent. I stort sett halva behandlingstiden ägnas åt att förbereda de placerade för ett självständigt liv i samhället.
– Det är lätt att underskatta hur mycket stöd man får på ett HVB-hem. Vi behöver verkligen kunna finnas med på hemmaplan under en period och bygga kring det, säger Gösta Liljeholm.

Utslussningen individbaserad
Även utslussningen är individbaserad.
– Teamen lägger upp en plan för varje barn med utgångspunkt från vad varje person behöver lära sig och kunna när det är dags att gå vidare. Behandlingstiden hos oss är i genomsnitt ett år, och den största förändringen sker i allmänhet under de första sex månaderna. Det andra halvåret går i mycket ut på att jobba med utökad hemvistelse, där barnen till exempel måste använda samma regler hemma som hos oss.

”Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva.”

Finns nära våra barn
Grundtanken som genomsyrar hela vår verksamhet att är att kompetens nära barnen.
– Det tror jag är en nyckelfaktor. Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva. Att våra professioner alltid finns nära våra barn och ungdomar är av avgörande betydelse i den strävan.
För framtiden hoppas Gösta Liljeholm på att samhället ska kunna erbjuda ett bättre system för att ge barn i svårigheter ett långsiktigt stöd.
– Inte minst unga vuxna-gruppen är mycket sårbar. Det är en grupp där vi verkligen behöver anstränga oss för att de ska kunna hitta in i samhället på ett bra sätt.