Etikettarkiv: Verksamhetsutveckling

Digitalisering ökar till­gängligheten och frigör tid

Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg effektiviserar socialtjänstens arbete och höjer servicenivån mot kommunens medborgare. Många klienter efterfrågar digitala tjänster som underlättar deras kontakt med socialtjänsten.

– Socialtjänstens digitalisering är lika självklar som digitaliseringen av andra branscher och sektorer, säger Åsa Lundgren, projektledare för verksamhetsutveckling av den sociala omsorgs­processen i Nacka kommun.
I Nacka kommun erbjuder man bland annat möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd och göra orosanmälan för barn och unga via e-tjänster samt att ha videomöten med socialsekreterare. Inom kort kommer nackaborna också att kunna boka möten med bland andra färdtjänsthandläggare via webben.

Involvera medarbetarna tidigt
– Vår digitala verksamhetsutveckling bygger på ett stort engagemang från våra socialsekreterare och ett nära samarbete med kommunens centrala digitaliseringsenhet. Många av våra socialsekreterare är mycket engagerade i den digitala utvecklingen. De kommer med idéer och utvecklingsförslag, och är modiga när det gäller att testa nya lösningar. Mitt råd till andra kommuner som vill ta vara på medarbetarnas engagemang är att involvera både medarbetare och chefer redan från start i digitaliseringsutvecklingen, säger Åsa Lundgren.

Frigör tid till kärnverksamheten
Att digitalisera processer med många ärenden, exempelvis olika typer av ansökningar, står högt upp på agendan.
– Digitaliseringen effektiviserar socialtjänstens arbete och frigör tid för socionomerna. Utöver att höja servicenivån mot våra medborgare så kan de digitala tjänsterna göra stor nytta internt. Vi testar till exempel en taligenkänningstjänst, som gör det möjligt för socialsekreterare att läsa in en text som automatiskt transkriberas på datorskärmen. Det sparar mycket administrationstid som istället kan användas till det som är vår kärnverksamhet, säger Åsa Lundgren.

Ständigt pågående process
Hennes råd till andra socialtjänstverksamheter som vill öka takten i sin digitaliseringsutveckling är att ha en nära samverkan med kommunens it- eller digitaliseringsenhet, vara beredda att prova nya lösningar, vara införstådd med att det tar tid att implementera nya lösningar och att ha tålamod med hela processen.
– Man måste också inse att digitaliseringsarbetet är en ständigt pågående process, avslutar Åsa Lundgren.

Drömjobb som doktorand i kommunens tjänst

Harald Gegner, kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund.
Harald Gegner, kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund.
Harald Gegner är kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund. En än så länge ganska ovanlig titel, men allt fler kommuner inser fördelarna med kommundoktorander som ett sätt att utveckla olika områden och få in spetskompetens i verksamheten.

I Sverige idag finns det ett tiotal verksamhetsdoktorander i ämnet socialt arbete. Harald Gegner är en av dem. Sedan fyra år tillbaka delar han sin arbetstid på socialförvaltningen i Lund mellan verksamhetsutveckling och forskarstudier.
– Jag arbetar som utvecklingsledare och har ett förvaltningsövergripande uppdrag för hela socialförvaltningen. Därutöver är jag kommundoktorand. Det innebär att jag får använda halva arbetstiden till forskarstudier som ska leda till en doktorsexamen.
För Harald är tjänsten något av ett drömjobb.
– Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med utvecklingsfrågor. Därför slog jag efter många år som handläggare och förste socialsekreterare in på chefsspåret. Jag insåg ganska snabbt att det inte var riktigt rätt väg för mig. Här handlade det mycket om att utveckla internt i verksamheten medan jag var mer intresserad av utvecklingen av det sociala arbetets praktik.
Insikten ledde till att Harald lämnade chefskapet och istället sökte en helt nyinrättad kombinationstjänst.
– Idag får jag jobba med utveckling av professionen och verksamheten utan att behöva vara chef med allt vad det innebär.

Viktig utveckling
En viktig del av hans arbete är att bidra till att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
– Kunskap är inget statiskt. Jag tror det är viktigt att tänka i termer av att verksamheten och dess medarbetare behöver vara i en ständigt lärande process.
En viktig uppgift är också att fungera som en slags brygga mellan akademi och praktik.
– Som kommundoktorand befinner jag mig i ett organisatoriskt mellanrum med tillgång till två skilda världar, där båda är lika viktiga för att socialtjänsten ska kunna fungera och utvecklas på ett bra sätt.
FORTE har nyligen beviljat 83 miljoner till universiteten i Malmö och Lund för att bedriva en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten med fokus på tillämpad och praktiknära forskning. I framtiden kommer det alltså att finnas fler medarbetare som ägnar tid åt arbete inom socialtjänsten och studier på forskarnivå.
– Jag stortrivs och kan verkligen rekommendera den här karriärvägen till andra socionomer, fastslår Harald.