Digitalisering ökar till­gängligheten och frigör tid

Publicerad 11 september 2019
Text: Annika Wihlborg

Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg effektiviserar socialtjänstens arbete och höjer servicenivån mot kommunens medborgare. Många klienter efterfrågar digitala tjänster som underlättar deras kontakt med socialtjänsten.

– Socialtjänstens digitalisering är lika självklar som digitaliseringen av andra branscher och sektorer, säger Åsa Lundgren, projektledare för verksamhetsutveckling av den sociala omsorgs­processen i Nacka kommun.
I Nacka kommun erbjuder man bland annat möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd och göra orosanmälan för barn och unga via e-tjänster samt att ha videomöten med socialsekreterare. Inom kort kommer nackaborna också att kunna boka möten med bland andra färdtjänsthandläggare via webben.

Involvera medarbetarna tidigt
– Vår digitala verksamhetsutveckling bygger på ett stort engagemang från våra socialsekreterare och ett nära samarbete med kommunens centrala digitaliseringsenhet. Många av våra socialsekreterare är mycket engagerade i den digitala utvecklingen. De kommer med idéer och utvecklingsförslag, och är modiga när det gäller att testa nya lösningar. Mitt råd till andra kommuner som vill ta vara på medarbetarnas engagemang är att involvera både medarbetare och chefer redan från start i digitaliseringsutvecklingen, säger Åsa Lundgren.

Frigör tid till kärnverksamheten
Att digitalisera processer med många ärenden, exempelvis olika typer av ansökningar, står högt upp på agendan.
– Digitaliseringen effektiviserar socialtjänstens arbete och frigör tid för socionomerna. Utöver att höja servicenivån mot våra medborgare så kan de digitala tjänsterna göra stor nytta internt. Vi testar till exempel en taligenkänningstjänst, som gör det möjligt för socialsekreterare att läsa in en text som automatiskt transkriberas på datorskärmen. Det sparar mycket administrationstid som istället kan användas till det som är vår kärnverksamhet, säger Åsa Lundgren.

Ständigt pågående process
Hennes råd till andra socialtjänstverksamheter som vill öka takten i sin digitaliseringsutveckling är att ha en nära samverkan med kommunens it- eller digitaliseringsenhet, vara beredda att prova nya lösningar, vara införstådd med att det tar tid att implementera nya lösningar och att ha tålamod med hela processen.
– Man måste också inse att digitaliseringsarbetet är en ständigt pågående process, avslutar Åsa Lundgren.