Tag: Utredning

Foto: Ulf Huett

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

I november 2021 presenterade Samsjuklighetsutredningen sina förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet.

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

Foto: Sören Andersson

Nya socialtjänstlagen stärker brukarna och evidensen

Nya socialtjänstlagen

Nya socialtjänstlagen stärker brukarna och evidensen

Översynen av socialtjänstlagen är klar.

Nya socialtjänstlagen stärker brukarna och evidensen

Presentation

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

aMHigo kan gå in som tillfälligt eller långsiktigt stöd för kommuner vid både utredningar, handledning...

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

Relationen till brukaren mycket viktig

Relationen till brukaren mycket viktig

Relationen till brukaren mycket viktig

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas...

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Våren 2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Utredningen är omfattande,...

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen. Utredningstiden förlängs...

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Några viktiga syften är...

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Översyn av socialtjänstlagen

Översyn av socialtjänstlagen

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och...

Översyn av socialtjänstlagen