Presentation

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

Publicerad 11 september 2019

aMHigo kan gå in som tillfälligt eller långsiktigt stöd för kommuner vid både utredningar, handledning och placering.

Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. För oss är det en självklarhet att ständigt förbättras, att de som möter oss känner trygghet och att transparens medverkar till att öka förståelsen för vilken kunskap vi lutar oss på när vi utvecklar och utvecklas i mötet med de som brukar aMHigos tjänster.

• Utredningshem 0-6år
• HVB 13-18år
• Stödboende
• Familjehemsvård
• Skyddat boende
• Våld i nära relationer
• Hedersproblematik
• Gängkriminalitet

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

Besök oss gärna på Socionomdagarna, Monter A03:36

Kontakta oss:
Telefon: 070 557 25 46
info@amhigo.se
www.amhigo.se