Etikettarkiv: Utbildningar

Vidareutbildningar med högskolepoäng för socionomer

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar i socialt arbete för socionomer. Högskoleutbildningarna vänder sig främst till yrkesverksamma socionomer.

Uppdragsutbildningar kan även skräddarsys med möjlighet till högskolepoäng i olika omfång och undervisningsintensitet. Våra kurser ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och ger en tydlig koppling till de dagliga arbetsuppgifterna.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Läs mer på esh.se/uppdrag

Workshops och Utbildningarvåren/hösten 2019 i Göteborg

presentation_shutterstock_84249019_edit

Søren Hertz – 1 dag workshop 10 april 2019
Systemisk barnpsykiater i Danmark.
Barn- och ungdomspsykiatri ur systemiskt perspektiv

Gillian Hughes – 1 dag workshop 17 maj 2019
Frigörelse och narrativ praktik: att arbeta med marginaliserade
unga människor för att befria dem från oönskade identiteter

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
Start ht 2019.
Kursansvariga Lars Vennman och Ilze Norman

Jim Wilson och Peter Rober – 2 dagar workshop i november 2019
Dialogiska möten med familjer. Håll utkik på vår hemsida för rätt datum!

För anmälan och mer information se UTBUD på www.gck.nu.
Du kan också kontakta oss på info@gck.nu

Jobba i frontlinjen av det sociala arbetet

Lisa Holmgren och Mikael Mattsson Flink på ALM Socionomtjänster.
Lisa Holmgren och Mikael Mattsson Flink på ALM Socionomtjänster.
Att gå i bräschen för att utveckla det sociala arbetet och samtidigt skapa en arbetsmiljö där konsulterna mår bra och trivs. Detta är kärnan i ALM Socionomtjänsters verksamhet.
– Det är unikt att arbeta med så stark fokus på kunskap. Här finns ett engagemang jag aldrig tidigare upplevt.

Det säger Lisa Holmgren, som under flera år arbetade som kommunalt anställd socialsekreterare innan hon kom till ALM Socionomtjänster i våras. Idag arbetar hon som socionomkonsult med ensamkommande barn i en Stockholmskommun.
– För mig var det som att komma hem. Kompetensen här är väldigt hög och det finns ett driv hos såväl konsulter som ledning, som jag inte tror att man hittar någon annanstans. Alla brinner verkligen för det sociala arbetet och för att jobba evidens- och forskningsbaserat. Vi får väldigt många möjligheter till vidareutbildning och jag har utvecklats enormt, både i min profession och personligt.

Arbetsglädje och spetskompetens
ALM, som huvudsakligen har inriktning mot barn och ungdom, grundades 2009 av Mikael Mattsson Flink, tillsammans med två erfarna kollegor. De ville arbeta med spetsutveckling av socialt arbete och hitta tillbaka till arbetsglädjen, som ibland kan skymmas av stress och byråkrati. I början hade företaget inriktning mot utbildning och fortbildning, vilket fortfarande är en viktig del av verksamheten. För två år sedan utvidgades ALM till att även omfatta bemanning.
– En grundvärdering på ALM är att våra konsulter ska jobba i den absoluta framkanten av socialt arbete, men utan att bränna ut sig. Här ska man kunna vara högpresterande, men ha en rimlig arbetsbörda. Vi i ledningen har ju egen erfarenhet av socialt arbete, så vi vet utmaningarna och fallgroparna, säger Mikael.
ALM har uppdrag framför allt i Stockholmsregionen och har idag fyra konsulter. Tanken är att växa långsamt och siktet är inställt på att anställa ytterligare två till fyra konsulter. Förutom socionomexamen behövs flera års erfarenhet.
– Vi har höga krav och söker efter personer som passar in i vårt arbetssätt och i teamet. Det är en trygghet för alla att våra medarbetare har hög kompetens och trivs med varandra, säger Mikael.
Lisa understryker att en av de stora fördelarna med ALM är närheten till ledningen och de korta beslutsvägarna.
– Här finns en lyhördhet och ett genuint intresse för medarbetarna. Det handlar aldrig om volym utan alltid om kvalitet.

ALM Socionomtjänster
ALM Socionomtjänster erbjuder utredningsarbete av barn/ungdomar som riskerar att fara illa, arbetsledar- och chefsuppdrag, handläggnings- och dokumentationsutbildningar med kopplingar till BBIC, föreläsningar och workshops om risk- och skyddsfaktorer, socialt arbete och verksamhetsutveckling samt introduktionsutbildning och mentorskap till oerfarna socialsekreterare. Nytt är att ALM även har börjat arbeta med grupputveckling.
Här finns stora möjligheter för dig med rätt kompetens att få en spännande karriär och medverka till att utveckla det sociala arbetet.
www.almsocionomtjanster.se

www.almsocionomtjanster.se