Presentation

Jobba i frontlinjen av det sociala arbetet

Publicerad 6 september 2017

Lisa Holmgren och Mikael Mattsson Flink på ALM Socionomtjänster.
Lisa Holmgren och Mikael Mattsson Flink på ALM Socionomtjänster.
Att gå i bräschen för att utveckla det sociala arbetet och samtidigt skapa en arbetsmiljö där konsulterna mår bra och trivs. Detta är kärnan i ALM Socionomtjänsters verksamhet.
– Det är unikt att arbeta med så stark fokus på kunskap. Här finns ett engagemang jag aldrig tidigare upplevt.

Det säger Lisa Holmgren, som under flera år arbetade som kommunalt anställd socialsekreterare innan hon kom till ALM Socionomtjänster i våras. Idag arbetar hon som socionomkonsult med ensamkommande barn i en Stockholmskommun.
– För mig var det som att komma hem. Kompetensen här är väldigt hög och det finns ett driv hos såväl konsulter som ledning, som jag inte tror att man hittar någon annanstans. Alla brinner verkligen för det sociala arbetet och för att jobba evidens- och forskningsbaserat. Vi får väldigt många möjligheter till vidareutbildning och jag har utvecklats enormt, både i min profession och personligt.

Arbetsglädje och spetskompetens
ALM, som huvudsakligen har inriktning mot barn och ungdom, grundades 2009 av Mikael Mattsson Flink, tillsammans med två erfarna kollegor. De ville arbeta med spetsutveckling av socialt arbete och hitta tillbaka till arbetsglädjen, som ibland kan skymmas av stress och byråkrati. I början hade företaget inriktning mot utbildning och fortbildning, vilket fortfarande är en viktig del av verksamheten. För två år sedan utvidgades ALM till att även omfatta bemanning.
– En grundvärdering på ALM är att våra konsulter ska jobba i den absoluta framkanten av socialt arbete, men utan att bränna ut sig. Här ska man kunna vara högpresterande, men ha en rimlig arbetsbörda. Vi i ledningen har ju egen erfarenhet av socialt arbete, så vi vet utmaningarna och fallgroparna, säger Mikael.
ALM har uppdrag framför allt i Stockholmsregionen och har idag fyra konsulter. Tanken är att växa långsamt och siktet är inställt på att anställa ytterligare två till fyra konsulter. Förutom socionomexamen behövs flera års erfarenhet.
– Vi har höga krav och söker efter personer som passar in i vårt arbetssätt och i teamet. Det är en trygghet för alla att våra medarbetare har hög kompetens och trivs med varandra, säger Mikael.
Lisa understryker att en av de stora fördelarna med ALM är närheten till ledningen och de korta beslutsvägarna.
– Här finns en lyhördhet och ett genuint intresse för medarbetarna. Det handlar aldrig om volym utan alltid om kvalitet.

ALM Socionomtjänster
ALM Socionomtjänster erbjuder utredningsarbete av barn/ungdomar som riskerar att fara illa, arbetsledar- och chefsuppdrag, handläggnings- och dokumentationsutbildningar med kopplingar till BBIC, föreläsningar och workshops om risk- och skyddsfaktorer, socialt arbete och verksamhetsutveckling samt introduktionsutbildning och mentorskap till oerfarna socialsekreterare. Nytt är att ALM även har börjat arbeta med grupputveckling.
Här finns stora möjligheter för dig med rätt kompetens att få en spännande karriär och medverka till att utveckla det sociala arbetet.
www.almsocionomtjanster.se

www.almsocionomtjanster.se