Presentation

Workshops och Utbildningarvåren/hösten 2019 i Göteborg

Publicerad 29 januari 2019

presentation_shutterstock_84249019_edit

Søren Hertz – 1 dag workshop 10 april 2019
Systemisk barnpsykiater i Danmark.
Barn- och ungdomspsykiatri ur systemiskt perspektiv

Gillian Hughes – 1 dag workshop 17 maj 2019
Frigörelse och narrativ praktik: att arbeta med marginaliserade
unga människor för att befria dem från oönskade identiteter

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
Start ht 2019.
Kursansvariga Lars Vennman och Ilze Norman

Jim Wilson och Peter Rober – 2 dagar workshop i november 2019
Dialogiska möten med familjer. Håll utkik på vår hemsida för rätt datum!

För anmälan och mer information se UTBUD på www.gck.nu.
Du kan också kontakta oss på info@gck.nu