Etikettarkiv: Stöd och omsorg

Stöd och omsorg utan vinstsyfte

storaskondal_DSC0040
Hasse Larsson, verksamhetschef för barn och unga och Jenny Fohrman, verksamhetschef för LSS vid stiftelsen Stora Sköndal.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Verksamheten är idéburen och den humanistiska grundsynen genomsyrar hela den sociala verksamheten.

Verksamhetschefen för barn och unga, Hasse Larsson, har arbetat vid stiftelsen Stora Sköndal i drygt tre år. Han har varit verksam inom socialt arbete i många år men stiftelsens värdegrund var avgörande för hans val att söka sig hit.
– Det kändes verkligen positivt med en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet. Nu när jag är här finns det många andra aspekter som gör att jag trivs och vill vara kvar – förutom att arbetet såväl som verksamhetsområdet är väldigt brett, får man också chansen att samverka med andra enheter och det tycker jag är värdefullt.

Ger fördelar för alla parter
Hasses kollega, verksamhetschefen för LSS Jenny Fohrman, ger sitt medhåll. Hon betonar att medarbetarna vid stiftelsen lever som de lär, vilket för med sig många fördelar både internt och för brukarna.
– Den stora bredden i kombination med våra värderingar gör att vi kan erbjuda brukarna saker vi annars inte hade kunnat göra, till exempel praktikplatser på området, möjligheten till en meningsfull sysselsättning för de som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden genom avtal med arbetsförmedlingen och mycket mer, säger Jenny, som varit vid stiftelsen i 1,5 år.

Starkt engagemang i utveckling
Stiftelsen har cirka 600 medarbetare, men trots den stora personalstyrkan är avstånden väldigt korta och stämningen öppen och lättillgänglig. Det finns också ett starkt engagemang i utvecklingen av Sköndal som stadsdel.
– Klimatet är väldigt lyhört och det finns stora möjligheter för oss att påverka, även i ett större perspektiv. Ett exempel är att vi genom samarbete med högskolan Ersta Sköndal Bräcke har direkt tillgång till fortbildande insatser. Ett annat är att vi har möjlighet att vara med och påverka hur lokaler kan planeras, framför allt i den nya stadsdelen i Sköndal som stiftelsen är med och utformar. Verksamheten tar helt enkelt hänsyn till medarbetarnas input och kompetenser, vilket gör att vi har rätt förutsättningar för att hjälpa de som mest behöver hjälp, avslutar Jenny och Hasse.

Läs mer om våra verksamheter här!

Stora Sköndal
Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Idag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten. Stiftelsen satsar också stort på socialpsykiatri och visionen är ett samhälle med självklar plats för alla.

Tel. vxl: 08-400 29 100
www.storaskondal.se


Brottsofferjouren – Ett stöd för alla brottsoffer, anhöriga och vittnen

brottsoffer_bild_ny
”Min familj har bestämt vem jag ska gifta mig med. Men jag är kär i en annan.”
Hos Brottsofferjouren får alla brottsoffer, anhöriga och vittnen stöd.

Vi erbjuder dig:

• Medmänskligt stöd och någon att prata med som lyssnar
• Information om rättsprocessen och stöd vid eventuell rättegång
• Stöd vid myndighetskontakter
• Information om ekonomisk ersättning och skadestånd
• Stöd på eget språk – vi ger stöd på ca 20 språk

Stödpersonerna inom Brottsofferjouren har fått utbildning och alla har lämnat tystnadslöfte. Hjälpen är kostnadsfri och du kan kontakta Brottsofferjouren utan att ha gjort en polisanmälan. Det finns cirka 75 lokala brottsofferjourer i Sverige.

Läs mer på brottsofferjouren.se/

Är du vår nya servicehandläggare inom Stöd och omsorg?

Foto: Alexander Mahmoud
Foto: Alexander Mahmoud
Är du ansiktet utåt för Socialförvaltningen och en nyckelperson för att ge service till Järfällaborna? Vi söker servicehandläggare till svarsgruppen Stöd och omsorg. För dig som är socionom och vill använda din kompetens brett så är vår arbetsplats perfekt.

Arbetsplatsbeskrivning
Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd och omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen och en nyckelperson för att ge bästa möjliga service till Järfällaborna. För dig som är socionom och vill använda din kompetens för att jobba brett så är vår arbetsplats perfekt. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familje- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men vi ger information om vad medborgaren kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten.

Vi söker fyra socionomer till vår svarsgrupp.
• 3 tillsvidare heltidsanställningar
• 1 vikariat under föräldraledighet
Vi har en bred kompetens inom sociala frågor och du erbjuds även handledning.

Arbetsbeskrivning
Ta emot information och skicka ärenden till socialtjänsten som i sin tur utreder och fattar beslut.

– tidsbokningar inför en nyansökan gällande försörjningsstöd
– orosanmälningar gällande både barn och vuxna
– frågor kring och bokning av samarbetssamtal hos Familjerätten
– anmälningar och ansökningar gällande äldre och personer med funktionsnedsättning

En annan viktig del av vårt uppdrag är att ge rådgivning och information utifrån socialtjänstens olika verksamheter samt hänvisa personer vidare till andra myndigheter. Vi tar även emot frågor gällande överförmyndaren och kommer att utöka våra kunskaper inom det området under hösten/vintern.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
– en socionomexamen
– erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och/eller som överförmyndarhandläggare
– kunskap om hur en kommuns socialförvaltning hänger samman med övrig kommunal uppbyggnad, struktur och beslutsvägar
– mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– god vana att arbeta med datorer (Office-paketet) och informationssökning
– förmågan att samtidigt som du för ett samtal arbeta i flera IT-baserade verksamhetssystem.

Meriterande:
– erfarenhet av arbete med familjerätt och/eller funktionsnedsättning
– erfarenhet av mottagningsarbete
– erfarenhet av olika telefoni-, ärendehanterings- och verksamhetssystem, till exempel Procapita, Callguide och Raindance.
– tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst

Läs mer och ansök om tjänsten här!

Information
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid – 100% – Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enl. ök.
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Arbete är förlagt mellan: 07:50-17:00 måndag – torsdag, 07:50-15:00 fredag

Ansökan
Ansök senast:
2017-10-15

Kontaktperson
Yaël Edvardsson, Gruppchef Stöd och omsorg
yael.edvardsson@jarfalla.se

Facklig företrädare
Anders Hagelin, 08-580 285 30, Vision
anders.hagelin@jarfalla.se

Järfälla kommun
Järfälla kommun har nordvästra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Här byggs bostäder för hela Stockholmsregionen och inom femton år har Järfälla vuxit från dagens 75 000 invånare till minst 120 000. Då finns tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service inom gång- och cykelavstånd i Barkarby.

www.jarfalla.se