Etikettarkiv: Stockholms Stadsmission

Susanne och Pernilla arbetar för ett mänskligare samhälle

Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är ett idéburet kompletterande alternativ till både det offentliga och den privata sektorn, och erbjuder ett brett utbud av tjänster. För de båda kollegorna Pernilla Parding och Susanne Svensson handlar arbetet om att göra skillnad på riktigt.

– Som idéburen organisation har vi både möjlighet och ansvar att driva och medverka till en positiv samhällsutveckling, i stort och i smått. Att få jobba i en sådan kontext är otroligt energigivande, säger Pernilla Parding, socionom och verksamhetsområdeschef för Mobila stödinsatser inom Stockholms Stadsmission.
Susanne Svensson, socionom och verksamhetsområdeschef för Integration, nickar instämmande.
– Det är fantastiskt att arbeta med engagerade människor som uppvisar hög professionalitet i alla led. Som praktiserande muslim undrade jag inledningsvis hur det skulle gå att arbeta i en organisation med kristen grundsyn, men Stockholms Stadsmission har en levande värdegrund som stämmer väl överens med mina värderingar och min människosyn.
Själv sökte hon sig till verksamheten för sex år sedan, mycket för att hon lockades av att arbeta i en stor organisation.
– Stockholms Stadsmission kan göra stor skillnad genom sitt arbete inom social omsorg, arbetsintegration och utbildning via vår skolstiftelse.

Stora utvecklingsmöjligheter
Det breda verksamhetsområdet för med sig många olika karriärvägar för socionomer som vill utvecklas inom organisationen.
– Att som socionom jobba inom idéburen sektor är stimulerande; här är beslutsvägarna ofta rätt snabba och möjligheterna stora att verkligen få pröva egna goda idéer, säger Pernilla Parding.
Susanne Svensson påpekar att det finns en stor tillfredsställelse i att ha ett jobb där det går att verkligen göra skillnad.
– En förutsättning är att snabbt kunna växla mellan det stora perspektivet och det nära bemötandet. Viktigt är också att ha en genuint positiv människosyn och tro på varje individs egenmakt.

Jobba med oss! Här kan du se lediga tjänster inom Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med cirka 560 anställda som arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund. Verksamheten har anor från 1800-talets mitt, men präglas av nytänkande. Socionomer som värde­sätter en arbetsgivare som genuint bryr sig om att göra skillnad och tar vara på idéer kommer att trivas hos Stockholms Stadsmission.

Se lediga tjänster: stadsmissionen.se/lediga-jobb
Mer om oss: stadsmissionen.se

Idéburna sektorn intressant för många socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
8 av 10 socionomer kan tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet med socialt arbete. Frihet under ansvar, goda möjligheter att påverka verksamheten och utforma den i samverkan med brukarna bidrar till den idéburna sektorns attraktivitet.

– Undersökningsresultatet känns mycket positivt, och bekräftar vår bild av att det finns ett stort intresse för den idéburna sektorn bland socionomer. Många socionomer uppskattar att det inte finns några myndighetsutövande arbetsuppgifter i den idéburna sektorn samt att organisationernas värderingar är ständigt närvarande i den dagliga verksamheten, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Växande välfärdssektor
Den idéburna sektorn representerar en stor mångfald av organisationer med varierande inriktningar, exempelvis HVB-hem, familjehem, tjej- och kvinnojourer, skyddade boenden, liksom organisationer som arbetar med hemlösa, EU-migranter, funktionshindrade och personer med psykisk ohälsa.
– De flesta arbetsområden för socionomer i offentlig sektor finns även representerade i den idéburna sektorn, förutom myndighetsutövningen. Vår sektor står i dagsläget för drygt tre procent av den svenska välfärden. Vårt mål är att den 2030 ska stå för tio procent av välfärden. För att nå målet krävs förstås engagerade och kompetenta medarbetare. Om vi når vårt tillväxtmål innebär det ännu fler arbetstillfällen för socionomer i den idéburna sektorn framöver, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Tydlig vision
– Eftersom den idéburna sektorn växer och vi framöver kommer att behöva fler socionomer är det extra roligt att så många socionomer kan tänka sig en framtid hos oss, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission och styrelseledamot i Famna.
Han upplever att många socionomer som tidigare arbetat i politiskt styrda organisationer attraheras av möjligheten att istället arbeta i en organisation som präglas av en tydlig vision kring vad man vill åstadkomma. Den idéburna sektorn kan erbjuda många olika karriärvägar för socionomer. Sektorn har bland annat ett stort behov av att rekrytera chefer under de kommande åren.

Engagemang och stark värdegrund
– Den idéburna sektorn består av organisationer som under många år tagit ett stort ansvar för välfärden. Sektorn har en ambition att växa och ta ett ökat ansvar för den sociala välfärden. Socionomer som vill verka i en kontext där engagemang och en stark värdegrund utgör själva fundamentet för hela verksamheten har många goda skäl att söka sig till vår sektor. Lönerna är i nivå med andra sektorer, och här finns en stor mångfald av olika typer av verksamheter, säger Jonas Wihlstrand.

Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

”Jag kände att allt bara stämde”

Sofia Bergman och Khalid Rashid på Stockholms Stadsmission. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Bergman och Khalid Rashid på Stockholms Stadsmission. Foto: Thomas Henrikson
När socionomen Khalid Rashid kom i kontakt med Stockholms Stadsmission gillade han organisationen från första stund. Sedan ett år är han en av deras verksamhetschefer.

Det är varma färgtoner och mysig belysning på kontoret där Khalid Rashid jobbar. Det kan verka ytligt att bry sig om inredning men det finns en tanke bakom den hemtrevliga atmosfären på Stockholms Stadsmission. En välkomnande miljö öppnar för bra samtal och det är en förutsättning för att stötta barn, unga, vuxna och äldre i utsatthet.
Khalid Rashid föll pladask för Stockholms Stadsmission när han kom i kontakt med verksamheten genom ett projekt på sin förra arbetsplats.
– Det var en sådan där ”kärlek-vid-första-ögonkastet-känsla”. Jag kände direkt att allt bara stämde, säger Khalid Rashid, som sedan sökte jobb och nu arbetar som verksamhetschef för Bostad Ung.

Hjälper människor till självständighet
Socionomen Sofia Bergman har jobbat på Stockholms Stadsmission i tio år. Hon är verksamhetschef för Bostället, ett stödboende för människor i hemlöshet.
– Det bästa med jobbet är att vi får jobba med helheten och följa deltagarnas förändringsresa. Deltagarna kan få olika typer av stöd inom organisationens 50-tal olika verksamheter, som chans till jobb inom second hand eller hjälp med lägenhet genom Bostad Först, säger hon.
Stockholms Stadsmission ger sina anställda stora möjligheter till utveckling. Till exempel har Sofia Bergman fått växa in i chefsrollen. Hon har även kunnat påverka organisationen genom sitt engagemang och sina idéer inom miljö och hållbarhet.
Khalid Rashid gillar att Stockholms Stadsmission är nytänkande och snabbfotad. Han känner en stolthet över att organisationen exempelvis så snabbt kunde ordna boendeplatser under flyktingkrisen hösten 2015. Men han är samtidigt noga med att poängtera att insatserna bygger på det forskningen visar gör bäst nytta.
– Vårt mål är att hjälpa människor att bli självständiga och vägen dit bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men allt vårt arbete görs med personlig värme, säger han.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med cirka 350 anställda som arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, vård, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund.
Verksamheten har anor från 1800-talets mitt men präglas av nytänkande. Socionomer som värdesätter en arbetsgivare som genuint bryr sig om att göra skillnad och tar vara på idéer kommer att trivas hos Stockholms Stadsmission.

Se lediga tjänster: stadsmissionen.se/lediga-jobb
Mer om oss: stadsmissionen.se


stadsmissionen.se