Etikettarkiv: Seminarium

Inspiration, nätverkande och kompetens på SocionomdagarnaSveriges största årliga mötesplats för socionomer samlar tusentals socionomer den 20–21 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Här samlas socionomer från hela landet för att utbyta erfarenheter, fortbilda sig, ta del av de senaste forskningsresultaten, diskutera aktuella sociala frågor och låta sig inspireras av goda exempel.

Socionomdagarna som forum och mötesplats för professionellt utbyte är viktigare än någonsin. Då dagarna arrangerades i höstas, samlades över 1 600 socionomer på Stockholmsmässan.
– Nu i höst siktar vi på minst lika många besökare. Det är tydligt att behovet av att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella sociala frågor, få inspiration och att ta del av praktiska case är mer angeläget än någonsin tidigare, säger Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events.

Av socionomer för socionomer
– Socionomer gör att fantastiskt jobb och möter många utmaningar och komplexa frågeställningar i sin vardag, vilka också är tänkta att speglas i Socionomdagarnas närmare hundra seminarier. Genom de många seminarier som erbjuds kan landets socionomer, oavsett inriktning, skräddarsy sitt individuella fortbildningsprogram, utifrån sina behov fortsätter Jessica Lindström.

För mer information och anmälan, klicka här

Tydlig praktisk förankring
Det gedigna seminarieprogrammet, som är uppdelat i sju olika spår, berör många relevanta och aktuella ämnen, exempelvis utanförskap och integration, äldreomsorgsfrågor, profession och ledarskap samt digitalisering och automatisering i socialtjänsten.
– Många socionomer efterfrågar en tydlig praktisk förankring, vilket vi verkligen tagit fasta på när vi komponerat årets seminarieprogram. På Socionomdagarna ska deltagarna kunna inhämta ny kunskap som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet. Här samlas otroligt mycket inspiration, nätverkande och kompetens under ett och samma tak i två intensiva dagar. För många socionomer är det här årets mest uppskattade kompetensutvecklingssatsning, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Årets nyheter
Bland årets mest efterfrågade talare på Socionomdagarna hör Susanna Alakoski med seminariet ”Vad landar i knäet i social sektor?”, Alexandra Pascalidou, som talar kring mammor i förorten samt Mia Börjesson, med fokus på hälsofrämjande samtal. En av årets nyheter är de tre dubbelpass som erbjuder en möjlighet till fördjupning i aktuella och angelägna ämnen, bland annat övergrepp mot barn på nätet och lågaffektivt bemötande.
– Några av årets mest intressanta föreläsare är Lupita Svensson från Lunds universitet, som forskat kring automatisering av ekonomiskt bistånd samt forskaren Harry Lunabba från Finland som berättar om sina erfarenheter kring beslutsfattande i socialtjänsten där socialtjänsten bland annat fattar beslut kring omhändertagandet av barn, säger Marica Rostedt.
– Mina råd till dig som vill få ut mesta möjliga av ditt besök på Socionomdagarna är att vara en aktiv åhörare, mingla med utställare och andra besökare, våga ställa frågor till föreläsarna i slutet av passen och ta tillfället i akt att ta en dialog med beslutsfattare, politiker och andra som är på plats, nu när du har chansen avslutar Jessica Lindström.

För mer information och anmälan, klicka här

Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.
Jessica Lindström, marknadsansvarig för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Årets upplaga av Socionomdagarna blev en välbesökt succé

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, på Socionomdagarna 21-22 november 2018.
Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, på Socionomdagarna 21-22 november 2018.
Socionomdagarna den 21-22 november på Stockholmsmässan blev en stor framgång med en stor bredd på seminarieinnehållet och många nöjda besökare. Heike Erkers anser att Socionomdagarna stärker sin ställning som betydelsefull socialpolitisk mötesplats för varje år som går.

– Årets Socionomdagar kan sammanfattas med ett ord: succé. Seminarieprogrammet var genomtänkt och hade tillräcklig bredd för att alla socionomer, oavsett yrkesinriktning, skulle hitta programpunkter som berör dem. Mingelkvällen var mycket välbesökt, det är ett gott betyg att många valde att stanna kvar på mässan även på kvällen istället för att exempelvis åka in till centrala Stockholm. Även utställarna representerade en bra bredd som besökarna var nöjda med, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Ledande mötesplats för socionomer
Hon anser att Socionomdagarna i år har befäst sin ställning som Sveriges ledande professionella mötesplats för socionomer.
– Jag träffade många besökare från olika delar av landet som länge sett fram emot att besöka Socionomdagarna. De prioriterar att åka till och medverka på dessa två dagar när de får välja kompetensutveckling. Besökarna fick med sig mycket på två dagar, såväl nätverkande som kompetensutveckling och professionell påfyllnad i form av de senaste forskningsresultaten, erfarenhetsutbyte och socialpolitiska diskussioner, säger Heike Erkers.

Socialpolitikens Almedalsvecka
Några av de frågor som diskuterades mest under årets Socionomdagar var socialtjänstens digitalisering, översynen av socialtjänstlagen samt vikten av förebyggande socialt arbete och brottsförebyggande arbete. Ytterligare ett ämne som togs upp på flera seminarier var gränsdragningen mellan politiker och socionomer vad gäller socialtjänstens beslut i individärenden.
– Socionomdagarna är något av socialpolitikens Almedalsvecka. Under Almedalsveckan får socialpolitiska frågor inte tillräckligt mycket uppmärksamhet och om de diskuteras så lyfts de ofta utifrån ett problemorienterat perspektiv. På Socionomdagarna diskuteras istället aktuella socialpolitiska frågor utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat perspektiv, säger Heike Erkers.

Viktiga frågor 2019
Bland de frågor som är viktiga för det sociala arbetet under 2019 finns, enligt Heike Erkers, översynen av socialtjänstlagen, där socialtjänstens mandat att fatta beslut i individärenden ingår. Att politiken tar ansvar för att utforma en socialpolitisk vision är prioriterat. Integrationsfrågor samt brottsförebyggande arbete och generellt förebyggande socialt arbete kommer också att stå högt på agendan under det kommande året.

Sveriges största mötesplats för kvalificerat socialt arbeteDen 21–22 november är det återigen dags för de årliga och uppskattade Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. Socionomdagarna är Sveriges största mötesplats för kvalificerat socialt arbete. Frågorna inom socialt arbete är många och angelägna, vilka också speglas i Socionomdagarnas närmare hundra seminarier.

Socionomdagarnas viktigaste syfte är att samla socionomyrkeskåren från hela landet. Att rollen som socionom är både komplex och mångfacetterad känner säkert många socionomer igen sig i, den spänner ofta över flera områden och verksamhetsområdena är många. Dagarna fungerar som forum för erfarenhetsutbyte, nätverkande och för kunskapsinhämtning.

Viktig del i kompetensutveckling
– Många socionomer berättar att Socionomdagarna står för en viktig del av deras kompetensutveckling. Det är viktigt för oss att svara upp mot behovet och vi har därför försökt skapa ett program med de mest angelägna frågeställningarna inom det sociala fältet, säger Josefine Lindblad, projektledare för Socionomdagarna på Insight Events.
Hon betonar vikten av en samlad mötesplats för just socionomer, inte minst för att yrket är i ständig förändring, med många utmaningar, men också för att socionomer behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att lyftas och stärkas i sin yrkesroll.
– Socionomdagarna är ett unikt tillfälle att ta del av aktuell och praktiknära forskning. Intresset för att ta del av aktuella forskningsresultat är stort bland socionomer, men vi vet att många inte hinner med det i sin vardag. På Socionomdagarna kan man som besökare ta del av essensen av den mest relevanta forskningen. Det är också det enda forum i Sverige där socionomer kan möta och ställa frågor till såväl forskare som politiker, myndighetschefer, psykologer och många andra som arbetar med eller påverkar det kvalificerade sociala arbetet, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Skräddarsy ditt seminarieprogram
Seminarieprogrammet består i år av ett hundratal programpunkter. De är uppdelade i sju seminariespår som skapats utifrån socionomernas egna önskemål. Kriminalitet, missbruk och våldsproblematik, utanförskap och integrationsfrågor, familjefrågor, effektiv samordning och äldrefrågor är några av årets seminariespår. Som besökare är det fritt fram att själv skräddarsy sitt eget seminarieprogram genom att kombinera programpunkter från olika spår.
– Bland höjdpunkterna i årets seminarieprogram finns bland annat ett seminarium om utredningen av framtidens socialtjänstlag med regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Det finns ett spännande pass om samhällstrygghet om samarbetet mellan polis och socialtjänst, samt ett lockande seminarium om empatiskt bemötande, säger Marica Rostedt.

Besök utställardelen
Som besökare på Socionomdagarna bör man även planera in ett besök i utställardelen, där ett hundratal utställare finns på plats. Här finns möjlighet att möta allt från representanter för behandlingshem till fackförbund, kommuner och myndigheter.
Många som besöker socionomdagarna upplever evenemanget som relevant, matnyttigt, angeläget och intensivt. Merparten av seminarieprogrammet är praktiknära, vilket innebär att besökarna kan tillämpa sin nya kompetens direkt i det dagliga sociala arbetet.

Josefine Lindblad, projektledare för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.
Josefine Lindblad, projektledare för Socionomdagarna på Insight Events och Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Socionomdagarna – angelägen mötesplats för Sveriges socionomer

Foto: Kristofer Lidström
Foto: Kristofer Lidström
Den 18–19 oktober är det dags för årets upplaga av Socionomdagarna på Stockholmsmässan, Sveriges största mötesplats för kvalificerat socialt arbete. Under två intensiva dagar kan socionomer från hela Sverige ta del av den senaste forskningen, träffa politiker, uppdatera sig kring statliga utredningar, träffa andra socionomer och lyssna till berättelser som berör.

– Socionomdagarna erbjuder ett digert program med seminarier som täcker in många olika aspekter av socialt arbete. Vi har tre ministrar på plats och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg kommer att tala om den pågående utredningen av socialtjänstlagen. Dessutom kommer flera författare som berättar om sina böcker med inriktning mot socialt arbete. Många socionomer kommer också att dela med sig av sina erfarenheter, säger Helena Reinius, projektledare för Socionomdagarna på Insight Events.

Skräddarsy program
Tanken med seminarieprogrammet, som består av sju parallella spår, är att varje besökare ska kunna skräddarsy sitt eget program utifrån sina egna intresseområden. Många ämnen berörs också på flera olika nivåer, från politisk nivå till individnivå. Nytt för i år är ett interaktionsverktyg som kommer att användas på plats, för att ta temperaturen bland alla socionomer och för att fånga in deras tankar, idéer och medskick till kommuner och beslutsfattare.
– Socionomdagarna är en viktig mötesplats där professionen samlas och utbyter erfarenheter kring kvalificerat socialt arbete. Det är en plats som knyter samman forskning och praktik. Samtidigt synliggörs och stärks socionomernas profession. Få andra konferenser kan erbjuda så många seminarier och så många ämnesområden med både bredd och djup som Socionomdagarna. Ett besök här är därför en god investering för socionomer som vill utveckla sin kompetens, inspireras och ta del av senaste nytt, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Efterfrågas av professionen
Utöver seminarieprogrammet består Socionomdagarna även av en utställardel med 135 utställare, alltifrån företag till kommuner och ideella organisationer. Ett tips till dig som besöker Socionomdagarna är därför att planera in en runda bland utställarna mellan seminarierna.
– I år är intresset för Socionomdagarna stort, både bland utställare och socionomer. Det visar att det här är ett initiativ som verkligen efterfrågas av professionen. Vi vill visa på inspiration, ny forskning, undersökningar, utredningar och kunskap. Vi vill sprida konkreta metoder och verktyg, pilotprojekt och konkreta erfarenheter till så många som möjligt. Ett tema som är genomgående i flera seminarier är socialsekreterares tillit och handlingsutrymme, avslutar Helena Reinius.


Helena Reinius, Insight Events och Marica Rostedt, Akademikerförbundet SSR.
Helena Reinius, Insight Events och Marica Rostedt, Akademikerförbundet SSR.