Årets upplaga av Socionomdagarna blev en välbesökt succé

Publicerad 23 november 2018
Text: Annika Wihlborg

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, på Socionomdagarna 21-22 november 2018.
Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, på Socionomdagarna 21-22 november 2018.
Socionomdagarna den 21-22 november på Stockholmsmässan blev en stor framgång med en stor bredd på seminarieinnehållet och många nöjda besökare. Heike Erkers anser att Socionomdagarna stärker sin ställning som betydelsefull socialpolitisk mötesplats för varje år som går.

– Årets Socionomdagar kan sammanfattas med ett ord: succé. Seminarieprogrammet var genomtänkt och hade tillräcklig bredd för att alla socionomer, oavsett yrkesinriktning, skulle hitta programpunkter som berör dem. Mingelkvällen var mycket välbesökt, det är ett gott betyg att många valde att stanna kvar på mässan även på kvällen istället för att exempelvis åka in till centrala Stockholm. Även utställarna representerade en bra bredd som besökarna var nöjda med, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Ledande mötesplats för socionomer
Hon anser att Socionomdagarna i år har befäst sin ställning som Sveriges ledande professionella mötesplats för socionomer.
– Jag träffade många besökare från olika delar av landet som länge sett fram emot att besöka Socionomdagarna. De prioriterar att åka till och medverka på dessa två dagar när de får välja kompetensutveckling. Besökarna fick med sig mycket på två dagar, såväl nätverkande som kompetensutveckling och professionell påfyllnad i form av de senaste forskningsresultaten, erfarenhetsutbyte och socialpolitiska diskussioner, säger Heike Erkers.

Socialpolitikens Almedalsvecka
Några av de frågor som diskuterades mest under årets Socionomdagar var socialtjänstens digitalisering, översynen av socialtjänstlagen samt vikten av förebyggande socialt arbete och brottsförebyggande arbete. Ytterligare ett ämne som togs upp på flera seminarier var gränsdragningen mellan politiker och socionomer vad gäller socialtjänstens beslut i individärenden.
– Socionomdagarna är något av socialpolitikens Almedalsvecka. Under Almedalsveckan får socialpolitiska frågor inte tillräckligt mycket uppmärksamhet och om de diskuteras så lyfts de ofta utifrån ett problemorienterat perspektiv. På Socionomdagarna diskuteras istället aktuella socialpolitiska frågor utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat perspektiv, säger Heike Erkers.

Viktiga frågor 2019
Bland de frågor som är viktiga för det sociala arbetet under 2019 finns, enligt Heike Erkers, översynen av socialtjänstlagen, där socialtjänstens mandat att fatta beslut i individärenden ingår. Att politiken tar ansvar för att utforma en socialpolitisk vision är prioriterat. Integrationsfrågor samt brottsförebyggande arbete och generellt förebyggande socialt arbete kommer också att stå högt på agendan under det kommande året.