Socionomdagarna – angelägen mötesplats för Sveriges socionomer

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Foto: Kristofer Lidström
Foto: Kristofer Lidström
Den 18–19 oktober är det dags för årets upplaga av Socionomdagarna på Stockholmsmässan, Sveriges största mötesplats för kvalificerat socialt arbete. Under två intensiva dagar kan socionomer från hela Sverige ta del av den senaste forskningen, träffa politiker, uppdatera sig kring statliga utredningar, träffa andra socionomer och lyssna till berättelser som berör.

– Socionomdagarna erbjuder ett digert program med seminarier som täcker in många olika aspekter av socialt arbete. Vi har tre ministrar på plats och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg kommer att tala om den pågående utredningen av socialtjänstlagen. Dessutom kommer flera författare som berättar om sina böcker med inriktning mot socialt arbete. Många socionomer kommer också att dela med sig av sina erfarenheter, säger Helena Reinius, projektledare för Socionomdagarna på Insight Events.

Skräddarsy program
Tanken med seminarieprogrammet, som består av sju parallella spår, är att varje besökare ska kunna skräddarsy sitt eget program utifrån sina egna intresseområden. Många ämnen berörs också på flera olika nivåer, från politisk nivå till individnivå. Nytt för i år är ett interaktionsverktyg som kommer att användas på plats, för att ta temperaturen bland alla socionomer och för att fånga in deras tankar, idéer och medskick till kommuner och beslutsfattare.
– Socionomdagarna är en viktig mötesplats där professionen samlas och utbyter erfarenheter kring kvalificerat socialt arbete. Det är en plats som knyter samman forskning och praktik. Samtidigt synliggörs och stärks socionomernas profession. Få andra konferenser kan erbjuda så många seminarier och så många ämnesområden med både bredd och djup som Socionomdagarna. Ett besök här är därför en god investering för socionomer som vill utveckla sin kompetens, inspireras och ta del av senaste nytt, säger Marica Rostedt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Efterfrågas av professionen
Utöver seminarieprogrammet består Socionomdagarna även av en utställardel med 135 utställare, alltifrån företag till kommuner och ideella organisationer. Ett tips till dig som besöker Socionomdagarna är därför att planera in en runda bland utställarna mellan seminarierna.
– I år är intresset för Socionomdagarna stort, både bland utställare och socionomer. Det visar att det här är ett initiativ som verkligen efterfrågas av professionen. Vi vill visa på inspiration, ny forskning, undersökningar, utredningar och kunskap. Vi vill sprida konkreta metoder och verktyg, pilotprojekt och konkreta erfarenheter till så många som möjligt. Ett tema som är genomgående i flera seminarier är socialsekreterares tillit och handlingsutrymme, avslutar Helena Reinius.


Helena Reinius, Insight Events och Marica Rostedt, Akademikerförbundet SSR.
Helena Reinius, Insight Events och Marica Rostedt, Akademikerförbundet SSR.