Tag: Psykisk ohälsa

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Psykisk ohälsa

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Nästan alla socionomer anser att den psykiska ohälsan redan har eller kommer att öka till följd av coronapandemin.

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Viktigaste sociala frågorna just nu

Socionomerna svarar

Viktigaste sociala frågorna just nu

Socionomerna har angivit de viktigaste sociala frågorna just nu som måste åtgärdas. Ensamheten och isoleringen...

Viktigaste sociala frågorna just nu

Beroende och psykisk ohälsa ställer krav på behandlingen

Samsjuklighet

Beroende och psykisk ohälsa ställer krav på behandlingen

Beroendeproblematik har många gånger en stark koppling till psykisk ohälsa, och samsjuklighet är vanligt bland...

Beroende och psykisk ohälsa ställer krav på behandlingen

Kräver förbättring av äldrevården

Äldrevården

Kräver förbättring av äldrevården

Finns mycket som socionomer kan göra.

Kräver förbättring av äldrevården

Psykisk ohälsa – en stor folkhälsoutmaning

Psykisk ohälsa – en stor folkhälsoutmaning

– Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Idag är det viktigare att...

Psykisk ohälsa – en stor folkhälsoutmaning

Presentation

Efter 6 månaders behandling kunde Sandra flytta hem

Efter 6 månaders behandling kunde Sandra flytta hem

Efter lång tid med oro i hemmet, psykisk ohälsa, hög skolfrånvaro och två månader på...

Efter 6 månaders behandling kunde Sandra flytta hem

Vidareutbildning efterfrågat bland socionomer

Vidareutbildning efterfrågat bland socionomer

Många socionomer efterfrågar vidareutbildning. Psykisk ohälsa, samtalsmetodik och psykoterapi är de tre områden som flest...

Vidareutbildning efterfrågat bland socionomer

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk

Nästan alla socionomer anser att det behöver bedrivas mer forskning inom socialt arbete. De efterfrågar...

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk