Äldrevården

Kräver förbättring av äldrevården

Publicerad 16 september 2020
Text: Adrianna Pavlica
Foto: Shutterstock

Den psykiska ohälsan bland äldre är eftersatt, men det finns mycket som socionomer kan göra.
Det menar Lena Palm, socionom och samhällsdebattör.
– Vi lever utifrån ett biomedicinskt perspektiv, där det påtagligt fysiska alltid har företräde framför det psykiska, säger hon.

Lena Palm förlorade sin mamma i corona och kämpar för de äldre.
Lena Palm förlorade sin mamma i corona och kämpar för de äldre.

Lena Palm, socionom och snart utbildad specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi, har erfarenheter av äldrevården, både i arbetet och privat. I våras avled hennes mamma på ett boende i sviterna av covid-19, något som fick Lena Palm att skriva en debattartikel i Göteborgs-Posten om äldrevårdens brister.
– Vi lever med så många lagar och regler idag att de ofta biter varandra i svansen och förhindrar istället för möjliggör. Det är till exempel så omfattande sekretess inom vården att man har ett eget datasystem som inte kommunicerar med andra, som kommunens. En sådan miss var en bidragande orsak till min mammas död.

”Vi lever med så många lagar och regler idag att de ofta biter varandra i svansen och förhindrar istället för möjliggör.”

För få socionomer
Den typen av problem är svåra för en socionom att påverka, men det finns mycket annat man kan göra.
– Den psykiska ohälsan är socionomens käpphäst, så där kan vi göra stor nytta. Vi skulle kunna arbeta så enormt mycket som äldrekuratorer och erbjuda samtal på ett helt annat sätt än idag. I Sverige tar en pensionär livet av sig varje dag och alkoholismen är utbredd. Det är frågor som vi inte diskuterar men som ligger inom ramen för socionomens arbetsområde, säger Lena Palm.
Enligt henne lever vi i en tid då det biomedicinska har företräde.
– Man kan schabbla bort ensamhet och suicidtankar, men inte ett brutet ben. Därför har sjuksköterskor fått den stora roll de har inom äldrevården idag, liksom sjukgymnaster och fysioterapeuter. Vi ser alldeles för få socionomer ute i verksamheterna.

Sinnliga rum
Lena Palm påpekar också att det idag finns en press på pensionärer att vara aktiva, något som inte passar alla.
– När man åldras går man ofta allt mer in i sig själv. Äldre skulle behöva sköna miljöer som de kan vara i utan en massa krav på att vara käck och utåtriktad. Vi behöver sinnliga rum, där man bara kan få vara stilla, säger Lena Palm.
Därför försöker hon nu få loss pengar från Allmänna arvsfonden för att bygga ett växthus åt pensionärer i Göteborg. Och Lena Palm tycker att Allmänna arvsfonden borde komma pensionärer till del.
– Det är skandal att det inte är så idag. Så mycket skulle kunna göras för att berika äldres situation. Och kommunala medel behöver öronmärkas för att komma våra äldre till del i större omfattning till exempel för förbättrande av deras psykiska hälsa.