Etikettarkiv: Öppenvård

aMHigo – vårdkedja genom livet

Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic
Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic

aMHigo arbetar med hela familjen, genom livets alla skeden.
På aMHigos olika behandlingshem i Boden kan du utvecklas professionellt, i sammansvetsade team där din insats verkligen gör skillnad.

aMHigo är, med sin bas i Boden, norra Sveriges enda privata utförare av HVB för utredning av anknytning/föräldraförmågan i småbarnsfamiljer. Förutom HVB-hem för ungdomar, skyddat boende och utredningshem erbjuder aMHigo bland annat familjehem, stödboende för unga och öppenvård för att stötta barn, ungdomar och vuxna. I takt med att verksamheten växer utökar aMHigo personalgruppen. Det är utöver socionomer även socialpedagoger, beteendevetare och rättsvetare som är med och utvecklar verksamheten.

Småskaligt
– Tanken är att vi ska kunna erbjuda våra klienter en sammanhållen vårdkedja, oavsett var i livet man befinner sig. Det är starkt fokus på småskalighet och kvalitet. Våra beslutsvägar är korta och det är högt i tak. Här tar vi vara på medarbetarnas kompetens och man har alla möjligheter att driva förändringsarbete och påverka, berättar socionomen Ulrika Jonsson.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

Fritt och aktivt
Hon får medhåll av medarbetaren Daniel Risnert. Han var från början golvläggare, men ville arbeta med människor och jobbade under fyra år på HVB-hem innan han utbildade sig till socialpedagog. Idag arbetar han med utredningar på aMHigos utredningshem i Boden.
– Det är ett enormt fritt, aktivt och varierande arbete, där vi jobbar väldigt nära familjerna. De bor vanligtvis hos oss i åtta veckor och under den tiden hinner vi lära känna dem väl. Här kan man ta egna initiativ och utforma arbetet självständigt. Det är väldigt stimulerande, säger han.

Bred kompetens
I personalgruppen på aMHigo finns allt från unga, nyutexaminerade till personer med lång erfarenhet av socialt arbete. Många har tidigare arbetat inom socialtjänsten och det finns ett brett kontaktnät och nära samarbete med olika kommuner. Gemensamt för alla medarbetare är det starka engagemanget och kvalitetstänkandet, framhåller Ulrika och Daniel.
– Här finns ett helhetstänkande där ledorden är trygghet och kompetens. Vi vill att våra boende ska få livskvalitet och balans mellan utredning, behandling och fritidsintressen.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

aMHigo

Utöver utredning och utbildningar erbjuder vi öppenvårdsinsatser samt boenden i form av familjehem, stödboende, skyddat boende, utredningshem/HVB för barnfamiljer och HVB ungdom, som är ett litet boende med fyra platser för ungdomar i åldern 13–18 år.
Vi har spetskompetens inom utredning, anknytning, missbruk, våld, hedersproblematik, kriminalitet, trauma och PTSD.

Snabbrörlig spjutspetskompetens

Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Systerföretagen Kronan Konsult och Kronangruppen arbetar utifrån honnörsorden att vara en självklar partner och ett komplement till socialtjänsten, oavsett om det gäller myndighetsutövning eller utförande.

De insikter företagen samlar på sig på utförarsidan drar de nytta av då de arbetar med myndighetsutövning och tvärtom.
– Vi vill erbjuda en social vård som korresponderar med socialtjänsternas och klienternas behov. Då är det bra med en öppen, transparent organisation så att vi får en förståelse kring vad som prioriteras ute på socialkontoren. Därmed kan vi använda det direkt i våra utförarverksamheter, vilket i sin tur gör att vi blir skickligare på att möta social­tjänstens önskemål om utformning av vård, förklarar verksamhetschefen för konsult- och bemanningsverksamheten på Kronan Konsult, Hans Eklund.

Vill du få ut mer av dig själv och den profession du representerar? Jobba med oss!

En del av socialtjänstens palett
Kronan Konsult och Kronangruppen startades av socionomer för socionomer, något som fortfarande finns i kärnan av företagens verksamhet.
– Det yttersta målet med vårt arbete är att vara en del i det svenska sociala arbetet och av socialtjänstens palett för att de ska klara att utföra det arbete de är ålagda. Därför driver vi skyddade boenden, konsulentstödd familjehemsvård, HVB och öppenvård. Vi som arbetar här är själva ute och stöttar – det finns inget för högt eller lågt, utan vi hjälps åt. Just därför har vi en både rolig och bra arbetsplats, konstaterar verksamhetschefen för Kronangruppen, Mikael Håkansson.

Ser alltid individen
Zoran Tomic är en nyckelperson hos Kronangruppen i sin roll som placeringssamordnare. Han ansvarar för placeringsförfrågningar gällande skyddat boende, familjehem och HVB. Utöver placeringssamordning ansvarar han för uppföljningar och utvärderingar av placeringar och samarbetet med socialförvaltningarna.
– Vi är noggranna med att se till de individuella behoven och socialtjänstens önskemål. Vi är små och lyhörda, och kan därmed snabbt ställa om och agera. Därför har vi andra möjligheter att verkligen finnas med som stöd hela vägen ut i samhället. Det blir en spjutspets i det vi arbetar med, något vi är väldigt stolta över, avslutar Zoran.

Anlita oss! Läs mer här!

Kronan Konsult och Kronangruppen
Kronan Konsult och Kronangruppen har båda socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Kronangruppen är inriktad på konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende, öppenvård samt HVB. Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält.kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.sekontakt@kronangruppen.se
www.kronangruppen.se

Trollhättan lyssnar på sina socialsekreterare

Laila Mällinen och Anna Kuusela, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga. Foto: Sebastian LaMotte
Laila Mällinen och Anna Kuusela, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga. Foto: Sebastian LaMotte
Det senaste året har Trollhättans socialförvaltning i samverkan med sina socialsekreterare genomfört en rad satsningar för att skapa en attraktivare arbetsmiljö. Ansträngningarna har gett resultat över förväntan och skapat en upplevd positiv stämning för både klienter och för personalen.

Liksom på många andra håll i Sverige hade socialtjänsten i Trollhättan en hög personalomsättning och trenden har varit att socialsekreterarna överger myndighetsutövning för mindre krävande arbeten för att kunna kombinera sitt arbetsliv med ett väl fungerande familjeliv.
– Vi har ett oerhört givande arbete men det kan också innebära en tung arbetsbörda, och på grund av det har vi haft många uppsägningar. För att motverka detta mötte förvaltnings- och områdeschef medarbetarna i dialog för att kartlägga vilka faktorer som var avgörande för att skapa ett bejakande arbetsklimat. Syftet var att kunna skräddarsy riktade insatser inom den psykosociala arbetsmiljön för att nå största effekt. Det tog inte ens två veckor innan det hade genomförts förändringar gällande vår arbetsmiljö som både gjorde skillnad för oss socialsekreterare och skapade större trygghet för klienterna, berättar Laila Mällinen, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga.

Stort antal förbättringsåtgärder
Trollhättan har en mängd öppenvårdsinsatser för att kunna utföra relevanta åtgärder på hemmaplan och upprättar fortlöpande till exempel nya boenden och verksamhetslägenheter för att bistå unga vuxna att etablera sig i samhället. Lailas kollega Anna Kuusela, även hon socialsekreterare vid Barn och Unga, betonar att den ökade lyhördheten har varit en avgörande parameter i utvecklingsprocessen.
– Våra chefer står upp för oss i alla led och vi har en kontinuerlig dialog för att fortsätta arbetet framåt. När vi flaggar för något går det snabbt – exempelvis har det etablerats flera nya tjänster för att minska arbetsbelastningen och vi ser att ledningen tar oss på allvar genom utökade resurser för att kunna göra ett kvalitativt arbete. En tydligt utformad lönetrappa och möjligheten att styra sin egen tid har – i kombination med systematiska satsningar på arbetsmiljö och en tät arbetsledning med stöttande teamledare – gett organisationen helt nya möjligheter att skräddarsy insatser utifrån individens behov.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Trollhättan
Utredningsgruppen Barn & Unga arbetar med barn och unga 0-20 år och deras familjer/nätverk. Trollhättans Stad verkställer beviljade insatser efter avslutad utredning genom Familje­huset där flera olika metoder finns att tillgå. Trollhättans Stad är en innovativ och stolt stad där vi är duktiga på att jobba med hemmaplansinsatser, stora som små med stort fokus på individens behov och samverkan med andra aktörer i samhället. Trollhättans Stad har genom att ligga i framkant gällande öppenvårdsinsatser möjlighet att bemöta flera olika svårigheter i arbetet med att förbättra barn och ungas livsvillkor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
Tel: 0520-49 50 00
E-post: social@trollhattan.se
www.trollhattan.se

www.trollhattan.se