Etikettarkiv: Nyutexaminerad

AT-år kan förenkla övergång mellan studier och jobb

Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Hur väl rustade är nya socionomer för arbetslivet? Pia Thams forskning om nyutexaminerade visar att många har det tufft, och kanske kan ett AT-år vara lösningen.

Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, har i en kvalitativ studie följt nyutexaminerade socionomer under flera års tid.
– I slutet av utbildningen är det många som pratar om att de praktiskt orienterade kurserna och praktikterminen var jätteviktiga att få med sig. Och där uppstod också skillnader: de som till exempel hade gjort sin praktiktermin inom socialtjänsten och sedan började arbeta där hade det mycket lättare än andra. Utifrån vad de berättade så var det stora skillnader i hur övergången mellan studier och arbete blev.

Krävande arbete
Många nyutexaminerade socionom börjar jobba inom just socialtjänsten och hamnar inte sällan i tuffa områden. Pia Thams enkätundersökningar bland socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och unga visar att de som är nya i yrket ofta beskriver sina arbetsvillkor som svårare än de som har mer erfarenhet.
– Det kan bero på både att de är nya och att de faktiskt jobbar i svårare områden. Det är inte konstigt att många upplever arbetet som svårt, eftersom att arbeta med utredningar av barn och unga är ett väldigt krävande arbete.

AT för socionomer
Pia Tham föreslår en slags motsvarighet till läkarnas AT-tjänstgöring för socionomer.
– Man skulle behöva ha något slags mellanrum mellan utbildning och yrkesliv där man får träna sig i yrket och de krav som ställs på en, och att man får göra det under vägledning. För utbildningen är bra på många sätt men den är också väldigt teoretisk, och min bild är att de praktiska inslagen i utbildningen skulle behöva förstärkas.
Hon återkommer till socionomerna i den kvalitativa studien.
– Jag frågade vad de kände sig osäkra på och då var det flera som tog upp att de inte vet hur de ska bemöta och ha samtal med personer som är i kris eller mår väldigt dåligt. Just samtalsmetodiken var något som många efterlyste. Att bli en bra socionom tar tid, och att få en bra introduktion och tät handledning i början av sin yrkeskarriär är därför jätteviktigt.

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Yrkesråden är från Framtidens Karriär – Socionoms undersökning 23–27 augusti 2018.

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer

Artikel_Nyutex
Foto: Shutterstock

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer speglar den tuffa vardagen, men ger också en bild av ett oerhört viktigt arbete. Några av de viktigaste råden är: var rädd om dig, tillåt dig att vara ny, skaffa en bra grunderfarenhet och kräv mentor och introduktionsprogram.

Ett genomsnittligt urval av socionomer fick svara på den här frågan: ”Vilka yrkesråd vill du ge till en nyutexaminerad socionom?”

Var rädd om dig
En övervägande del av de tillfrågade ger rådet att man ska vara rädd om sig i det här yrket. Det är viktigt att våga säga nej till ärenden som känns svåra. Många betonar också att inte ta med sig jobbet hem, och att ha en rik fritid som tillför energi och skratt. ”Undvik att låta jobbet inkräkta på privatlivet när det gäller arbetstid och känslomässigt engagemang.” Ett råd som ligger i tiden framkom också i undersökningen: ”Är du med i olika sociala medier se till att inga klienter kan följa dig. Du minskar både i trovärdighet och kan få problem.”
Många uppmanar till att lyssna på sin kropp för att inte bränna ut sig. Man menar att socionomjobb är känslomässigt krävande, så det är viktigt att ”investera lagom mycket av sig själv i arbetet”. Därför kan det också vara viktigt att byta jobb regelbundet för att få nya influenser.

Skaffa dig bred erfarenhet
En stor andel gav rådet att skaffa en bra grunderfarenhet, till exempel inom socialtjänsten med myndighetsutövning. Man menar att det är bra att prova flera olika jobb för att hitta det som passar just den enskilde. En uppmaning som också återkommer är att låta det ta tid att bli en bra socionom och att ha en del arbetslivserfarenhet innan utbildningen.

Skaffa en mentor – våga fråga
Att få en mentor från dag ett är en förutsättning för att komma in i jobbet på ett bra sätt menar många. En nyutexaminerad bör fråga efter introduktionsprogram och mentor redan vid anställningsintervjun. En mentor bör följa den nya socionomen i minst ett år som sedan bör få tillgång till handledning kontinuerligt.
En stor del av de tillfrågade ger rådet att det är viktigt att våga fråga och tillåta sig att vara ny. ”Erfarenhet gör en enorm skillnad i arbetet. Sätt därför inte för höga krav på dig själv som ny och låt inte chefen göra det heller.”

Var ödmjuk
Att jobba med människor i utsatta situationer kräver ödmjukhet. Man menar också att man bör vara ödmjuk inför sin okunskap som nyutexaminerad.
Några få positiva råd som bör noteras: ”Du har ett fantastiskt yrke, men du kan inte rädda världen.”, ”Du är kompetent och viktig.”, ”Glöm inte att ha roligt.”

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Introduktion för nyanställda minskar personalomsättningen

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision
Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision

En genomtänkt introduktion för nyanställda är i princip alltid en god investering för både arbetsgivare och medarbetare. Trots det anser 44 procent av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning att introduktionen inte fungerar bra på deras arbetsplats.

– En omsorgsfull och strukturerad introduktion av nyanställda fyller en mycket viktig funktion för såväl nyutexaminerade som erfarna socionomer. Man bör inte underskatta introduktionens betydelse även för erfarna socionomer eftersom varje arbetsplats är unik, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision.
Hon är inte förvånad över att 44 procent av socionomerna inte anser att introduktionen på deras arbetsplats fungerar särskilt bra.
– Introduktionen bidrar till en hög rättssäkerhet i arbetet. Den gör även att den nyanställde känner sig trygg och bekväm i sin yrkesroll, har en god relation till sina kollegor och vet vem de ska vända sig till med frågor. En bra introduktion kan också minska personalomsättningen eftersom den ökar förutsättningarna för att den nyanställde medarbetaren stannar längre på sitt nya jobb. Just minskad personalomsättning är en av arbetsgivarens främsta fördelar med en genomtänkt introduktion, säger Kristina Folkesson.

Premiera engagerade
Hennes råd till arbetsgivare är att avsätta tillräckligt med tid och resurser till introduktionen, både för den som ska introduceras och för de medarbetare som engageras i introduktionsprogrammet, exempelvis erfarna kollegor som agerar mentorer.
– Det är också viktigt att premiera de medarbetare som är delaktiga och tar ansvar för nya kollegors introduktion. Man bör alltid ha en ansvarig person definierad. Eftersom socialt arbete är komplext rekommenderar jag att introduktionsprogrammet pågår under minst ett år. Det ger tid för en successiv introduktion, säger Kristina Folkesson.

Präglar bilden av yrkeslivet
Samtliga introduktionsprogram bör vara individuellt utformade. Bygg gärna upp dem med hjälp av moduler, några grundläggande moduler kan finnas med i alla introduktionsprogram. Kristina Folkesson betonar vikten av att skilja på yrkesintroduktionen och arbetsplatsintroduktionen, alltså de delar som fokuserar på yrkesutövandet respektive rutinerna på arbetsplatsen.
– För nyutexaminerade socionomer kan en bra introduktion forma den bild man har av sitt yrkesval och prägla det kommande yrkeslivet. Det kan bidra till att man får en positiv bild av yrket, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att man ska trivas i sin nya profession, säger hon.

Hur fungerar introduktionen för nyanställda socionomer på din arbetsplats?