Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer

Publicerad 11 september 2018
Text: Marianne Sjöberg
Artikel_Nyutex
Foto: Shutterstock

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer speglar den tuffa vardagen, men ger också en bild av ett oerhört viktigt arbete. Några av de viktigaste råden är: var rädd om dig, tillåt dig att vara ny, skaffa en bra grunderfarenhet och kräv mentor och introduktionsprogram.

Ett genomsnittligt urval av socionomer fick svara på den här frågan: ”Vilka yrkesråd vill du ge till en nyutexaminerad socionom?”

Var rädd om dig
En övervägande del av de tillfrågade ger rådet att man ska vara rädd om sig i det här yrket. Det är viktigt att våga säga nej till ärenden som känns svåra. Många betonar också att inte ta med sig jobbet hem, och att ha en rik fritid som tillför energi och skratt. ”Undvik att låta jobbet inkräkta på privatlivet när det gäller arbetstid och känslomässigt engagemang.” Ett råd som ligger i tiden framkom också i undersökningen: ”Är du med i olika sociala medier se till att inga klienter kan följa dig. Du minskar både i trovärdighet och kan få problem.”
Många uppmanar till att lyssna på sin kropp för att inte bränna ut sig. Man menar att socionomjobb är känslomässigt krävande, så det är viktigt att ”investera lagom mycket av sig själv i arbetet”. Därför kan det också vara viktigt att byta jobb regelbundet för att få nya influenser.

Skaffa dig bred erfarenhet
En stor andel gav rådet att skaffa en bra grunderfarenhet, till exempel inom socialtjänsten med myndighetsutövning. Man menar att det är bra att prova flera olika jobb för att hitta det som passar just den enskilde. En uppmaning som också återkommer är att låta det ta tid att bli en bra socionom och att ha en del arbetslivserfarenhet innan utbildningen.

Skaffa en mentor – våga fråga
Att få en mentor från dag ett är en förutsättning för att komma in i jobbet på ett bra sätt menar många. En nyutexaminerad bör fråga efter introduktionsprogram och mentor redan vid anställningsintervjun. En mentor bör följa den nya socionomen i minst ett år som sedan bör få tillgång till handledning kontinuerligt.
En stor del av de tillfrågade ger rådet att det är viktigt att våga fråga och tillåta sig att vara ny. ”Erfarenhet gör en enorm skillnad i arbetet. Sätt därför inte för höga krav på dig själv som ny och låt inte chefen göra det heller.”

Var ödmjuk
Att jobba med människor i utsatta situationer kräver ödmjukhet. Man menar också att man bör vara ödmjuk inför sin okunskap som nyutexaminerad.
Några få positiva råd som bör noteras: ”Du har ett fantastiskt yrke, men du kan inte rädda världen.”, ”Du är kompetent och viktig.”, ”Glöm inte att ha roligt.”

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.