Introduktion för nyanställda minskar personalomsättningen

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision
Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision. Foto: Vision

En genomtänkt introduktion för nyanställda är i princip alltid en god investering för både arbetsgivare och medarbetare. Trots det anser 44 procent av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning att introduktionen inte fungerar bra på deras arbetsplats.

– En omsorgsfull och strukturerad introduktion av nyanställda fyller en mycket viktig funktion för såväl nyutexaminerade som erfarna socionomer. Man bör inte underskatta introduktionens betydelse även för erfarna socionomer eftersom varje arbetsplats är unik, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision.
Hon är inte förvånad över att 44 procent av socionomerna inte anser att introduktionen på deras arbetsplats fungerar särskilt bra.
– Introduktionen bidrar till en hög rättssäkerhet i arbetet. Den gör även att den nyanställde känner sig trygg och bekväm i sin yrkesroll, har en god relation till sina kollegor och vet vem de ska vända sig till med frågor. En bra introduktion kan också minska personalomsättningen eftersom den ökar förutsättningarna för att den nyanställde medarbetaren stannar längre på sitt nya jobb. Just minskad personalomsättning är en av arbetsgivarens främsta fördelar med en genomtänkt introduktion, säger Kristina Folkesson.

Premiera engagerade
Hennes råd till arbetsgivare är att avsätta tillräckligt med tid och resurser till introduktionen, både för den som ska introduceras och för de medarbetare som engageras i introduktionsprogrammet, exempelvis erfarna kollegor som agerar mentorer.
– Det är också viktigt att premiera de medarbetare som är delaktiga och tar ansvar för nya kollegors introduktion. Man bör alltid ha en ansvarig person definierad. Eftersom socialt arbete är komplext rekommenderar jag att introduktionsprogrammet pågår under minst ett år. Det ger tid för en successiv introduktion, säger Kristina Folkesson.

Präglar bilden av yrkeslivet
Samtliga introduktionsprogram bör vara individuellt utformade. Bygg gärna upp dem med hjälp av moduler, några grundläggande moduler kan finnas med i alla introduktionsprogram. Kristina Folkesson betonar vikten av att skilja på yrkesintroduktionen och arbetsplatsintroduktionen, alltså de delar som fokuserar på yrkesutövandet respektive rutinerna på arbetsplatsen.
– För nyutexaminerade socionomer kan en bra introduktion forma den bild man har av sitt yrkesval och prägla det kommande yrkeslivet. Det kan bidra till att man får en positiv bild av yrket, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att man ska trivas i sin nya profession, säger hon.

Hur fungerar introduktionen för nyanställda socionomer på din arbetsplats?