Etikettarkiv: Konferens

Socialrättsdagen – med fokus på komplexa ärenden inom socialtjänsten

Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. För att belysa och lyfta detta anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens på temat – Socialrättsdagen.

Socialrättsdagen – 16 mars 2020 i Stockholm
Fokus för konferensen ligger på de särskilt svåra ärendena inom socialtjänsten och på vad man behöver göra för att komma tillrätta med dem – utifrån olika perspektiv: lagstiftning, rättspraxis, forskning, politik, och brukare.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänst eller annan förvaltning eller till dig som är socionom, psykolog, psykiater eller konsult inom privat eller offentlig sektor.

Läs mer och anmäl dig här

Andra aktuella konferenser och kurser
Barnkonventionsdagen – 4 februari 2020 i Stockholm
Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.
Läs mer och anmäl dig här

HVB – kvalitet och systematik ur ett ledningsperspektiv – 10 mars i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Personlig assistans i praktiken 10-11 mars i Malmö
Läs mer och anmäl dig här

LVU i praktiken – lagstiftning, handläggning och process – 15 april i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet – 6 maj i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Se alla våra kurser här

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/


Lärandekonferens med försörjningsstöd i fokus

forbattringskonferensen5_16x9_edit

Den 23 maj anordnar JP Infonet, med Cecilia Grefve Lang i spetsen, en konferens där försörjningsstöd sätts i fokus. Under en heldag i Höör får deltagarna ta del av exempel på olika sätt att arbeta med försörjningsstöd, framtidsspaningar, panelsamtal och aktuell forskning.

Lärandekonferensen anordnas med syfte att lyssna till de som automatiserat beslutsfattandet med hjälp av digitalisering och till de som arbetat med försörjningsstöd med KASAM som grund. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med de båda angreppssätten, hur kan vi lära av varandra och vad säger forskningen? Det kommer vi bena ut och diskutera under dagen.

– Försörjningsstöd är ett område där det nu finns en stor debatt kring hur pass digitaliserat vi ska låta det bli. Fokus för vår konferens kommer att vara just detta och hur vi skapar ett arbetssätt som ger det bästa slutresultatet för dem som verksamheten är till för. Deltagarna kommer få med sig nya infallsvinklar och idéer att kunna förvalta i den egna organisationen, berättar Cecilia Grefve Lang, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet som kommer att leda konferensen.

Klicka här för mer information och anmälan

Utbildningskonferens – Ny lagstiftning inom äldreomsorgen

basta_shutterstock_492503308_edit

Välkommen till en praktiskt inriktad konferens med fokus på nyheter inom äldreomsorgen. Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen som biståndshandläggare, chef, verksamhetsutvecklare eller ansvarig för HSL-insatser i kommunal sektor.

Programpunkter
• Uppdatering av socialtjänstlagen och delbetänkandet SOU 2018:32.
• Hur tänker utredaren kring en ny äldreomsorgslag?
• Nya kommunlagen och nya förvaltningslagen, vad är relevant för äldreomsorgen?
• Genomgång av kommunens yttersta ansvar.
• Framtidsfullmakter – hur ska vi hantera dessa?
• Anhörigbehörigheten – hur hanterar vi ansökningar från anhöriga?
• Förenklad handläggning enligt 4 kap 2 a § SoL.
• Parboende – senaste rättspraxis inom området.
• Egenvård, var går gränsen mellan huvudmännen?

Stockholm den 19 mars, 09.00-16.00. Få platser kvar!
Göteborg den 11 april, 09.00-16.00. Få platser kvar!
Malmö den 9 maj, 09.00-16.00. Inställt!

Lokal med centralt läge – meddelas en månad innan konferensen via e-post.

Anmälan sker via E-post info@lindbladjurist.se eller info@nordebrinkkonsult.se

Kursavgiften är 3 500 kr per deltagare, exkl. moms, och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink har arbetat i mer än 20 år mot socialtjänsten, som både handläggare och chefer. Både Katarina och Beatrice har socionom- och juristutbildningar och är uppskattade föreläsare, utbildare och handledare.

För övrig information kontakta kursadministrationen på Tfn 076-2036324 eller E-post info@nordebrinkkonsult.se