Presentation

Socialrättsdagen – med fokus på komplexa ärenden inom socialtjänsten

Publicerad 18 december 2019

Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. För att belysa och lyfta detta anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens på temat – Socialrättsdagen.

Socialrättsdagen – 16 mars 2020 i Stockholm
Fokus för konferensen ligger på de särskilt svåra ärendena inom socialtjänsten och på vad man behöver göra för att komma tillrätta med dem – utifrån olika perspektiv: lagstiftning, rättspraxis, forskning, politik, och brukare.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänst eller annan förvaltning eller till dig som är socionom, psykolog, psykiater eller konsult inom privat eller offentlig sektor.

Läs mer och anmäl dig här

Andra aktuella konferenser och kurser
Barnkonventionsdagen – 4 februari 2020 i Stockholm
Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.
Läs mer och anmäl dig här

HVB – kvalitet och systematik ur ett ledningsperspektiv – 10 mars i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Personlig assistans i praktiken 10-11 mars i Malmö
Läs mer och anmäl dig här

LVU i praktiken – lagstiftning, handläggning och process – 15 april i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet – 6 maj i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Se alla våra kurser här

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/