Presentation

Lärandekonferens med försörjningsstöd i fokus

Publicerad 12 mars 2019

forbattringskonferensen5_16x9_edit

Den 23 maj anordnar JP Infonet, med Cecilia Grefve Lang i spetsen, en konferens där försörjningsstöd sätts i fokus. Under en heldag i Höör får deltagarna ta del av exempel på olika sätt att arbeta med försörjningsstöd, framtidsspaningar, panelsamtal och aktuell forskning.

Lärandekonferensen anordnas med syfte att lyssna till de som automatiserat beslutsfattandet med hjälp av digitalisering och till de som arbetat med försörjningsstöd med KASAM som grund. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med de båda angreppssätten, hur kan vi lära av varandra och vad säger forskningen? Det kommer vi bena ut och diskutera under dagen.

– Försörjningsstöd är ett område där det nu finns en stor debatt kring hur pass digitaliserat vi ska låta det bli. Fokus för vår konferens kommer att vara just detta och hur vi skapar ett arbetssätt som ger det bästa slutresultatet för dem som verksamheten är till för. Deltagarna kommer få med sig nya infallsvinklar och idéer att kunna förvalta i den egna organisationen, berättar Cecilia Grefve Lang, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet som kommer att leda konferensen.

Klicka här för mer information och anmälan