Etikettarkiv: Individ- och familjeomsorgen

En närvarande ledarstil lyfter individ- och familjeomsorgen

Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.

Ledarskapet fyller en nyckelfunktion i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där arbetsbelastningen ibland är hög och där medarbetarna fattar många svåra beslut. Ett tillgängligt och nära ledarskap behövs när vardagen präglas av komplexa ärenden och svåra beslut.

– Ledarskapet fyller en särskilt viktig roll inom IFO. Medarbetarna möter ofta människor i kris, arbetsbelastningen är många gånger hög och eftersom arbetet inkluderar myndighetsutövning står medarbetarna ofta inför svåra beslut. Därför behövs en engagerad chef som praktiserar ett nära ledarskap och verkligen finns där för sina medarbetare, säger Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Sedan socionomexamen 2005 har Karin Löfroth Sonnerstedt arbetat som socialsekreterare i Lindesbergs kommun. För två år sedan blev hon chef för IBU, integration barn och unga inom IFO i Kumla kommun och sedan hösten 2017 är hon enhetschef på vuxenenheten.

Närvaro och tillgänglighet
Hon anser att ett bra ledarskap inom IFO kännetecknas av en hög närvaro och tillgänglighet. Själv har hon så ofta som möjligt dörren öppen till sitt kontorsrum för att vara tillgänglig för medarbetare som vill prata eller ställa frågor.
– Ett gediget förtroende för medarbetarna, deras kompetens samt tydlighet och struktur så medarbetarna vet vad de ska förhålla sig till är två faktorer som bidrar till ett bra ledarskap. En annan viktig uppgift för chefer inom IFO är att ge sina medarbetare konkret stöd för att de lättare ska kunna prioritera bland arbetsuppgifterna. Det förebygger stress när det är mycket att göra, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Fler ledarskapsutbildningar
Hon anser att det finns potential att förbättra ledarskapet inom IFO. Många kommuner satsar nu allt mer på att utveckla verksamhetens chefer, men Karin Löfroth Sonnerstedt efterfrågar fler ledarskapsutbildningar med såväl generell som IFO-specifik inriktning.
– Tidigare ansåg många att cheferna skulle vara experter på alla delar av verksamheten, men nu lägger allt fler större vikt vid att cheferna är experter på ledarskapsfrågor, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Tryggare med sin ledarstil
Hon har gått en nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningen gav nya perspektiv på ledarskapet och satte ord på hennes egen ledarstil.
– Jag känner mig tryggare i min närvarande ledarstil efter att ha gått utbildningen. Inlämningsuppgifterna baserades till stor del på min egen personalgrupp, vilket gav en stark verklighetsanknytning. Erfarenhetsutbytet med IFO-chefer från hela landet var också mycket värdefullt för mig, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Hållbar framtid i Örgryte-Härlanda

Karolina McPherson, Anna Albo och Annica Davidsson på Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda.
Karolina McPherson, Anna Albo och Annica Davidsson på Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda.
Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda, Göteborg, har bestämt sig för att skapa en socialt hållbar arbetsmiljö där personalen stannar kvar. Nyligen firades ett år utan en enda uppsägning.

Efter en turbulent tid med hög upplevd stress, ohälsa och stor personalomsättning startades ett gediget förändringsarbete i augusti 2016.
– Vi hade 42 procents ökning av ärenden förra året och drogs med flera försenade utredningar. Det har vi nu jobbat ikapp – och mer ändå. Vi har frigjort tid för mer klientarbete, samtal med våra familjer och ökad samverkan i vår stadsdel, säger Karolina McPherson, enhetschef.

Tre team i tre faser
Nyckeln till framgången ligger i flera skeenden, bland annat att personalen delades upp i tre team som följer ett rullande schema i tre faser. Ett team finns alltid tillgängligt under ett par veckor för att ta emot nya akuta ärenden från mottagningsenheten medan de andra två teamen får tid att jobba vidare med sina egna ärenden utan att distraheras.
– Tanken är att vi inte ska behöva släcka bränder hela tiden utan kan jobba mer systematiskt och inte har lika många arbetsuppgifter på en gång. Familjen får därmed snabbare hjälp när deras motivation är som högst, säger Annica Davidsson, socialsekreterare vid mottagningsenheten.
Förändringen var ett nödvändigt initiativ för att hantera verkligheten, att det alltid är resursbrist och hög arbetsbelastning. Då är det både stora och små steg som gör skillnad. Som att äta gemensam frukost på morgonen eller att starta körsång på arbetstid.
– Vi måste se till helheten i det vi jobbar med, både familjens helhet, men också till vår egen. Jag känner att vi har fått grundförutsättningarna nu, att det är roligt att gå till jobbet och då klarar vi de tuffa delarna också, säger Anna Albo, utredare.

Regelbunden feedback
En av åtgärderna handlar om att minska sårbarheten, att arbeta två i varje ärende samt fokusera på vikten av att ha god kamratskap i arbetsgruppen. En annan är att ge återkommande feedback på arbetet. En tredje är ”walk and talk” där kollegorna hellre är ute och går än sitter på rummen och pratar. Samverkan med lokalsamhället är också avgörande för att kunna rikta kommunens resurser till rätt behov.
– Alla delar är viktiga, precis som att vi klargör vilka förväntningar som finns på en person. Annars gör man lätt mer än vad som förväntas, det är aldrig tvärtom i den här kåren, säger Karolina McPherson.

Barn- och ungdomsverksamheten Örgryte-Härlanda
Barn och unga består av trettionio medarbetare varav två enhetschefer. Verksamheten har fyra områden: mottagning, utredning, familjehemsverksamhet och familjebehandling. Målet för 2017 är att skapa en socialt hållbar socialtjänst där medarbetarna har en god arbetsmiljö och hälsa.

Karolina McPherson, enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Pernilla Bohlin, tillförordnad enhetschef Utförarna

Barn- och ungdomsverksamheten
Göteborgs stad Örgryte-Härlanda
Tel: 031-365 66 75
E-post: karolina.mcpherson@orgryteharlanda.goteborg.se

orgryte_gbg_li_cmyk