En närvarande ledarstil lyfter individ- och familjeomsorgen

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.

Ledarskapet fyller en nyckelfunktion i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där arbetsbelastningen ibland är hög och där medarbetarna fattar många svåra beslut. Ett tillgängligt och nära ledarskap behövs när vardagen präglas av komplexa ärenden och svåra beslut.

– Ledarskapet fyller en särskilt viktig roll inom IFO. Medarbetarna möter ofta människor i kris, arbetsbelastningen är många gånger hög och eftersom arbetet inkluderar myndighetsutövning står medarbetarna ofta inför svåra beslut. Därför behövs en engagerad chef som praktiserar ett nära ledarskap och verkligen finns där för sina medarbetare, säger Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Sedan socionomexamen 2005 har Karin Löfroth Sonnerstedt arbetat som socialsekreterare i Lindesbergs kommun. För två år sedan blev hon chef för IBU, integration barn och unga inom IFO i Kumla kommun och sedan hösten 2017 är hon enhetschef på vuxenenheten.

Närvaro och tillgänglighet
Hon anser att ett bra ledarskap inom IFO kännetecknas av en hög närvaro och tillgänglighet. Själv har hon så ofta som möjligt dörren öppen till sitt kontorsrum för att vara tillgänglig för medarbetare som vill prata eller ställa frågor.
– Ett gediget förtroende för medarbetarna, deras kompetens samt tydlighet och struktur så medarbetarna vet vad de ska förhålla sig till är två faktorer som bidrar till ett bra ledarskap. En annan viktig uppgift för chefer inom IFO är att ge sina medarbetare konkret stöd för att de lättare ska kunna prioritera bland arbetsuppgifterna. Det förebygger stress när det är mycket att göra, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Fler ledarskapsutbildningar
Hon anser att det finns potential att förbättra ledarskapet inom IFO. Många kommuner satsar nu allt mer på att utveckla verksamhetens chefer, men Karin Löfroth Sonnerstedt efterfrågar fler ledarskapsutbildningar med såväl generell som IFO-specifik inriktning.
– Tidigare ansåg många att cheferna skulle vara experter på alla delar av verksamheten, men nu lägger allt fler större vikt vid att cheferna är experter på ledarskapsfrågor, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Tryggare med sin ledarstil
Hon har gått en nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningen gav nya perspektiv på ledarskapet och satte ord på hennes egen ledarstil.
– Jag känner mig tryggare i min närvarande ledarstil efter att ha gått utbildningen. Inlämningsuppgifterna baserades till stor del på min egen personalgrupp, vilket gav en stark verklighetsanknytning. Erfarenhetsutbytet med IFO-chefer från hela landet var också mycket värdefullt för mig, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.