Presentation

Hållbar framtid i Örgryte-Härlanda

Publicerad 6 september 2017

Karolina McPherson, Anna Albo och Annica Davidsson på Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda.
Karolina McPherson, Anna Albo och Annica Davidsson på Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda.
Barn- och ungdomsenheten i Örgryte-Härlanda, Göteborg, har bestämt sig för att skapa en socialt hållbar arbetsmiljö där personalen stannar kvar. Nyligen firades ett år utan en enda uppsägning.

Efter en turbulent tid med hög upplevd stress, ohälsa och stor personalomsättning startades ett gediget förändringsarbete i augusti 2016.
– Vi hade 42 procents ökning av ärenden förra året och drogs med flera försenade utredningar. Det har vi nu jobbat ikapp – och mer ändå. Vi har frigjort tid för mer klientarbete, samtal med våra familjer och ökad samverkan i vår stadsdel, säger Karolina McPherson, enhetschef.

Tre team i tre faser
Nyckeln till framgången ligger i flera skeenden, bland annat att personalen delades upp i tre team som följer ett rullande schema i tre faser. Ett team finns alltid tillgängligt under ett par veckor för att ta emot nya akuta ärenden från mottagningsenheten medan de andra två teamen får tid att jobba vidare med sina egna ärenden utan att distraheras.
– Tanken är att vi inte ska behöva släcka bränder hela tiden utan kan jobba mer systematiskt och inte har lika många arbetsuppgifter på en gång. Familjen får därmed snabbare hjälp när deras motivation är som högst, säger Annica Davidsson, socialsekreterare vid mottagningsenheten.
Förändringen var ett nödvändigt initiativ för att hantera verkligheten, att det alltid är resursbrist och hög arbetsbelastning. Då är det både stora och små steg som gör skillnad. Som att äta gemensam frukost på morgonen eller att starta körsång på arbetstid.
– Vi måste se till helheten i det vi jobbar med, både familjens helhet, men också till vår egen. Jag känner att vi har fått grundförutsättningarna nu, att det är roligt att gå till jobbet och då klarar vi de tuffa delarna också, säger Anna Albo, utredare.

Regelbunden feedback
En av åtgärderna handlar om att minska sårbarheten, att arbeta två i varje ärende samt fokusera på vikten av att ha god kamratskap i arbetsgruppen. En annan är att ge återkommande feedback på arbetet. En tredje är ”walk and talk” där kollegorna hellre är ute och går än sitter på rummen och pratar. Samverkan med lokalsamhället är också avgörande för att kunna rikta kommunens resurser till rätt behov.
– Alla delar är viktiga, precis som att vi klargör vilka förväntningar som finns på en person. Annars gör man lätt mer än vad som förväntas, det är aldrig tvärtom i den här kåren, säger Karolina McPherson.

Barn- och ungdomsverksamheten Örgryte-Härlanda
Barn och unga består av trettionio medarbetare varav två enhetschefer. Verksamheten har fyra områden: mottagning, utredning, familjehemsverksamhet och familjebehandling. Målet för 2017 är att skapa en socialt hållbar socialtjänst där medarbetarna har en god arbetsmiljö och hälsa.

Karolina McPherson, enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Pernilla Bohlin, tillförordnad enhetschef Utförarna

Barn- och ungdomsverksamheten
Göteborgs stad Örgryte-Härlanda
Tel: 031-365 66 75
E-post: karolina.mcpherson@orgryteharlanda.goteborg.se

orgryte_gbg_li_cmyk