Etikettarkiv: Digitala tjänster

Digitalisering ökar till­gängligheten och frigör tid

Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Åsa Lundgren, projektledare på Nacka kommun.
Verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg effektiviserar socialtjänstens arbete och höjer servicenivån mot kommunens medborgare. Många klienter efterfrågar digitala tjänster som underlättar deras kontakt med socialtjänsten.

– Socialtjänstens digitalisering är lika självklar som digitaliseringen av andra branscher och sektorer, säger Åsa Lundgren, projektledare för verksamhetsutveckling av den sociala omsorgs­processen i Nacka kommun.
I Nacka kommun erbjuder man bland annat möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd och göra orosanmälan för barn och unga via e-tjänster samt att ha videomöten med socialsekreterare. Inom kort kommer nackaborna också att kunna boka möten med bland andra färdtjänsthandläggare via webben.

Involvera medarbetarna tidigt
– Vår digitala verksamhetsutveckling bygger på ett stort engagemang från våra socialsekreterare och ett nära samarbete med kommunens centrala digitaliseringsenhet. Många av våra socialsekreterare är mycket engagerade i den digitala utvecklingen. De kommer med idéer och utvecklingsförslag, och är modiga när det gäller att testa nya lösningar. Mitt råd till andra kommuner som vill ta vara på medarbetarnas engagemang är att involvera både medarbetare och chefer redan från start i digitaliseringsutvecklingen, säger Åsa Lundgren.

Frigör tid till kärnverksamheten
Att digitalisera processer med många ärenden, exempelvis olika typer av ansökningar, står högt upp på agendan.
– Digitaliseringen effektiviserar socialtjänstens arbete och frigör tid för socionomerna. Utöver att höja servicenivån mot våra medborgare så kan de digitala tjänsterna göra stor nytta internt. Vi testar till exempel en taligenkänningstjänst, som gör det möjligt för socialsekreterare att läsa in en text som automatiskt transkriberas på datorskärmen. Det sparar mycket administrationstid som istället kan användas till det som är vår kärnverksamhet, säger Åsa Lundgren.

Ständigt pågående process
Hennes råd till andra socialtjänstverksamheter som vill öka takten i sin digitaliseringsutveckling är att ha en nära samverkan med kommunens it- eller digitaliseringsenhet, vara beredda att prova nya lösningar, vara införstådd med att det tar tid att implementera nya lösningar och att ha tålamod med hela processen.
– Man måste också inse att digitaliseringsarbetet är en ständigt pågående process, avslutar Åsa Lundgren.

Enkelt och snabbt stöd för rättssäkra beslut

Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Underlag, stöd och vägledning i komplexa sociala ärenden är bara ett knapptryck bort. Karnov Kommun erbjuder juridiskt material och rådgivning för att du som arbetar inom socialtjänst eller familjerätt ska kunna fatta trygga, rättssäkra beslut.

Karnov Kommun är en väletablerad digital tjänst, som används av jurister och handläggare på kommuner runtom i Sverige. Nu lanseras en uppdaterad version, som kombinerar ökad användarvänlighet med ett breddat och fördjupat innehåll, speciellt utformat för de som arbetar inom socialtjänsten och familjerätten. Guidande texter, checklistor och möjlighet att rådfråga juridisk expertis är grunden.
– Utgångspunkten är juridiskt material, särskilt lagstiftning och rättsfall som ofta återkommer, med experter som kommenterar och tolkar lagstiftningen. Syftet är att personer som arbetar inom familjerätt och socialtjänst lätt ska kunna navigera sig fram till relevant lagstiftning och praxis och sedan utifrån det fatta rättssäkra beslut, säger Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun.
Guiderna i Karnov Kommun täcker ett brett spektrum av relevant lagstiftning och rättsfall och uppdateras ständigt, berättar Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun och fortsätter:
– Socialtjänsten och familjerätten handlägger ofta extremt komplexa och svåra ärenden, till exempel omhändertagande av barn. Det är oerhört viktigt att besluten som fattas har stöd i lagstiftningen. Samtidigt är personalen på dessa enheter ofta väldigt pressad av stor arbetsbörda och tidspress. Vår tjänst ger snabb och enkel vägledning, så att personalen istället kan lägga sin tid på att hjälpa brukarna.


Karnov Kommun
Karnov Kommun erbjuder Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Innehållet är lätt att förstå och anpassat för just ditt arbetsområde. Tjänsten har uppdat­erats och består bland annat av rättsfall, lagstiftning, juridisk expertrådgivning och omvärldsbevakning. Idag används Karnov Kommun av ett 80-tal kommuner runtom i landet.
www.karnovgroup.se