Etikettarkiv: CV

Socionomauktorisation gav karriärfördelar och utveckling

Sara R. Millberg, skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm.
Sara R. Millberg, skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm.
För Sara R. Millberg, som i många år varit skolkurator och numera arbetar med professionsstöd för andra kuratorer, har auktorisationen resulterat i såväl professionell utveckling som en stärkt yrkesidentitet och konkreta karriärfördelar.

För att bli auktoriserad socionom krävs minst tre års yrkeserfarenhet, minst hundra timmars handledning, två fristående lämplighetsutlåtanden från två chefer, kollegor eller arbetsledare som arbetat i din närhet under en längre period. Sara R. Millberg är skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm med uppgift att handleda och utbilda skolkuratorer inom stadens grund- och gymnasieskolor. Hon upplever att socionomauktorisationen har synliggjort hennes kärnkompetens och utvecklingsmöjligheter inom ramen för yrkesrollen som skolkurator.

Kvalitetsmarkörer i yrket
– Auktorisationen för socionomer närmare de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för vår profession, och uppmärksammar oss på behovet av att både utveckla och tillämpa vår teoretiska kompetens. Forskning visar att vi socionomer generellt sett har svårt att på ett tydligt sätt uttrycka vad vi gör och vilken kompetens vi använder i vårt arbete. Socionomer behöver utveckla förmågan att använda teoretisk kunskap på ett tydligt och systematiskt sätt för att kunna förklara de överväganden vi gör i sociala bedömningar och beslut. Här fyller auktorisationen en viktig funktion. För min del har socionomauktorisationen definitivt gjort det lättare att formulera min spetskompetens i rollen som skolkurator. Den hjälper mig att synliggöra kvalitetsmarkörer inom mitt eget yrkesområde och lyfter även socionomens yrkesetiska ansvar på ett bra sätt, säger Sara R, Millberg.

Tillför mervärden
– Ett skäl till att många socionomer väljer att inte genomgå auktorisationen är att den inte väger lika tungt som en yrkeslegitimation. Det stämmer visserligen, men jag är övertygad om att auktorisationen kan tillföra mervärden för alla socionomer, oavsett var de arbetar. Många underskattar nog auktorisationens samlade värde, säger Sara R. Millberg.
Hon ser många fördelar med att genomgå auktorisationsprocessen och även att ha med auktorisationen som en punkt i CV:t.
– Auktorisationen har även gett mig konkreta karriärfördelar eftersom den hjälpt mig att få det jobb jag har idag på elevhälsans professionsstöd. För arbetsgivaren och för de personer jag möter i mitt arbete fungerar auktorisationen som ett kvitto på min professionalitet, avslutar Sara R. Millberg.

Blivande socionomer kan utnyttja det gyllene jobbläget

Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University (Foto: Patrik Svedberg) och John Tallvid läser sjätte terminen på socionom­programmet vid Jönköping University.
Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University (Foto: Patrik Svedberg) och John Tallvid läser sjätte terminen på socionom­programmet vid Jönköping University.
Den goda arbetsmarknaden för socionomer gör att de flesta studenter får jobb redan före examen. Men det kan ändå löna sig att få karriärcoachning. För det gäller att kunna ställa krav och se möjligheterna med guldläget på arbetsmarknaden.

– Det är bra att veta hur man skriver ett CV så att man har kunskap om hur man kan ta sig vidare på arbetsmarknaden, säger Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University.
De flesta socionomstudenter som Helena Jörgensen träffar har redan blivit tillfrågade om jobb av en arbetsgivare när de är i slutet av sin utbildning. Helena Jörgensen tycker ändå att socionomstudenterna kan behöva råd inför klivet ut på arbetsmarknaden. Hon tror exempelvis att de skulle ha nytta av träning genom fiktiva anställningsintervjuer så att de är förberedda om de skulle hamna i en jobbsökarsituation längre fram.

Inte tacka ja för snabbt
Hon råder blivande socionomer att rent allmänt ha lite is i magen och inte nöja sig med första bästa jobberbjudande, utan sondera terrängen för att se vilka möjligheter som finns.
– Att kolla runt och se vad alumner jobbar med är ett tips jag gärna ger. Det kan vara en ögonöppnare för att se bredden på socionomers arbetsmarknad, säger Helena Jörgensen.
John Tallvid läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Jönköping University. Som de flesta av sina kurskamrater har han en fast tjänst redo när han tar examen i januari 2019.
– Jag har ingått i ett traineeprogram inom socialtjänsten i Jönköpings kommun parallellt med studierna. Det har gett mig en bra inblick i de olika enheterna och gjort mig särskilt intresserad av missbruksvården. Efter examen är jag lovad en handläggartjänst inom kommunen. Det känns bra.

Råd från karriärrådgivare
John Tallvid medger att hans CV skulle behöva uppdateras och att råd från en karriärrådgivare säkert skulle kunna vara bra. Men risken att han skulle fastna på en arbetsplats bara för att han redan som student blivit erbjuden jobb tror han är liten.
– Det är ju inte bara att locka med en anställning, det gäller för arbetsgivaren att hålla kvar oss också. Vi socionomer känner till våra goda möjligheter på arbetsmarknaden, säger John Tallvid.