Blivande socionomer kan utnyttja det gyllene jobbläget

Publicerad 11 september 2018
Text: Anna-Karin Andersson

Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University (Foto: Patrik Svedberg) och John Tallvid läser sjätte terminen på socionom­programmet vid Jönköping University.
Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University (Foto: Patrik Svedberg) och John Tallvid läser sjätte terminen på socionom­programmet vid Jönköping University.
Den goda arbetsmarknaden för socionomer gör att de flesta studenter får jobb redan före examen. Men det kan ändå löna sig att få karriärcoachning. För det gäller att kunna ställa krav och se möjligheterna med guldläget på arbetsmarknaden.

– Det är bra att veta hur man skriver ett CV så att man har kunskap om hur man kan ta sig vidare på arbetsmarknaden, säger Helena Jörgensen, studie- och karriärvägledare på Jönköping University.
De flesta socionomstudenter som Helena Jörgensen träffar har redan blivit tillfrågade om jobb av en arbetsgivare när de är i slutet av sin utbildning. Helena Jörgensen tycker ändå att socionomstudenterna kan behöva råd inför klivet ut på arbetsmarknaden. Hon tror exempelvis att de skulle ha nytta av träning genom fiktiva anställningsintervjuer så att de är förberedda om de skulle hamna i en jobbsökarsituation längre fram.

Inte tacka ja för snabbt
Hon råder blivande socionomer att rent allmänt ha lite is i magen och inte nöja sig med första bästa jobberbjudande, utan sondera terrängen för att se vilka möjligheter som finns.
– Att kolla runt och se vad alumner jobbar med är ett tips jag gärna ger. Det kan vara en ögonöppnare för att se bredden på socionomers arbetsmarknad, säger Helena Jörgensen.
John Tallvid läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Jönköping University. Som de flesta av sina kurskamrater har han en fast tjänst redo när han tar examen i januari 2019.
– Jag har ingått i ett traineeprogram inom socialtjänsten i Jönköpings kommun parallellt med studierna. Det har gett mig en bra inblick i de olika enheterna och gjort mig särskilt intresserad av missbruksvården. Efter examen är jag lovad en handläggartjänst inom kommunen. Det känns bra.

Råd från karriärrådgivare
John Tallvid medger att hans CV skulle behöva uppdateras och att råd från en karriärrådgivare säkert skulle kunna vara bra. Men risken att han skulle fastna på en arbetsplats bara för att han redan som student blivit erbjuden jobb tror han är liten.
– Det är ju inte bara att locka med en anställning, det gäller för arbetsgivaren att hålla kvar oss också. Vi socionomer känner till våra goda möjligheter på arbetsmarknaden, säger John Tallvid.