Digitalisering

Digitalisering hjälper socialtjänsten framåt

Publicerad 22 september 2021
Text: Adrianna Pavlica
Ewa Näslund, socionom och socialchef i Höörs kommun.

I Höörs kommun omfattar digitaliseringen både medarbetare och medborgare, och frigör tid till mänskliga möten.
– Vi i social sektor har gått i bräschen för digitaliseringen, säger Ewa Näslund, socialchef.

Enligt Ewa Näslund, socionom som idag är socialchef i Höörs kommun, har digitaliseringen de senaste åren spelat en viktig roll i arbetet inom socialtjänsten, och inte minst individ- och familjeomsorgen, IFO.
– Vi har jobbat aktivt med digitaliseringen och ser hur viktigt det är, framför allt för de medborgare vi möter. De ser många fördelar, som att digitaliseringen ökar deras självständighet och förmåga att ha kontroll över sitt eget liv, säger hon.
Exempelvis kan man nu i Höör följa sitt ärende digitalt och skicka säkra meddelanden, och man har bland annat infört automatisering av ekonomiskt bistånd.
– Den typen av digitalisering frigör socialarbetarnas tid till möten med klienterna istället – det blir en winwin. I Höör har man satsat både på medborgarna och personalen, och fångat in digitaliseringen för alla grupper, säger Carola Winberg.

Carola Winberg, socionom på TietoEVRY.

Smarta lösningar
Hon är socionom och arbetar på företaget TietoEVRY som levererar de digitala lösningarna.
– Många vill bara köpa en viss modell, men det är viktigt att man tittar på hur det passar verksamheten bäst. Det har man lyckats med i Höör; här vill man ha de smarta lösningarna.
Jessica Lysell, socionom och en av IFO:s tre enhetschefer i Höör, ser att digitaliseringen är attraktiv för medborgarna.
– De här medborgarnära tjänsterna finns det ett sug efter, att det ska vara användarvänligt. I och med pandemin har behovet av digitala lösningar aktualiserats och intensifierats, eftersom vi blev tvungna att hitta andra sätt att mötas. Till exempel har många varit positiva till att föräldrautbildningar har hållits digitalt, då båda föräldrarna har kunnat vara med. Hurraropen över digitaliseringen är många fler än de negativa tillmälena, säger hon.

Säkerhet och integritet
Också rättssäkerheten blir allt större.
– Med e-tjänster där man kan skicka in sin anmälan för ett barn kan man vara säker på att det hamnar rätt och inte fastnar i någon mejlkorg, säger Jessica Lysell.
Men det finns också risker med och hinder för digitalisering.
– Naturligtvis är säkerhet och integritet viktiga delar, och det som gör det svårt är att de olika statliga myndigheterna som är inblandade inte är överens om vad som ska gälla. Många regler är idag inte uppdaterade efter den tekniska utvecklingen över huvud taget, och där behöver man steppa upp, säger Ewa Näslund.

”Vi har jobbat aktivt med digitaliseringen och ser hur viktigt det är.”

Digitalisering nödvändig
Det digitala utanförskapet är också något som man måste arbeta med, menar hon.
– Det gäller all digitalisering i samhället, för det innebär ett större utanförskap för personer som har svårt att ta till sig tekniken. Men vi jobbar en hel del med att hjälpa och stödja användare att kunna använda de här verktygen, så att vi inte spär på ett digitalt utanförskap.
För digitaliseringen är nödvändig, av flera skäl, anser Ewa Näslund.
– Om man ser framåt så vet vi att vi har en jätteutmaning i att rekrytera personal; det kommer inte att finnas tillräckligt med socionomer att anställa i framtiden. Då blir det här extremt viktigt för att se till att vi använder den utbildade personalen till rätt saker.

Jessica Lysell, socionom och en av IFO:s tre enhetschefer i Höör.