Socionom – världens bästa yrke

Publicerad 11 september 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Att ha ett yrke med stor variation i arbetsuppgifter som också känns meningsfulla ger stimulans hos socionomer. Möten med människor och känslan av att kunna hjälpa och göra skillnad är det mest positiva.

Socionomer runt om i Sverige har i vår undersökning i augusti 2019 svarat på frågan ”Vad tycker du är bäst med att vara socionom?” Här följer en sammanfattning av svaren.

Möten som gör skillnad
En socionom möter ständigt nya människor. Det är en av de mest positiva upplevelserna i yrket anser många. Man får möjlighet att möta människor och skapa en relation. Känslan av att kunna göra skillnad för klienter som har en svår livssituation nämns också ofta som det bästa med att arbeta som socionom.
Arbetet består i att vara med och skapa en positiv förändring för individer och familjer. Många ser att deras roll är att lotsa klienterna på vägen till en bättre livssituation, med bättre psykiskt mående.
”Att hjälpa människor att våga tro på sig själva, se individen, lyfta styrkor, lyssna, förstå och tillsammans skapa en väg som fungerar i livet.”
Socionomen får möjlighet att vara en liten del i förändringen i en annan människas resa mot trygghet.

Meningsfullt och stimulerande
Många känner att arbetet som socionom är meningsfullt och stimulerande. Man lär sig nya saker hela tiden och variationen är stor både vad gäller arbetsinnehåll och yrkesuppdrag. Utbildningen känns också bred med möjligheter att kunna specialisera sig. Arbetet är fritt och man kopplar professionen till kompetens, erfarenhet och bemötande. Man arbetar med praktisk tillämpning av lagstiftningen.
Barnen är vår framtid och att kunna stärka barn och deras tro på sig själva och sin framtid är verkligen ett optimalt sätt att göra skillnad.

Språngbräda
Man ser möjligheter att gå vidare till andra arbetsuppgifter, exempelvis verksamhetsutvecklare, ”och få chansen att utveckla sådant som inte fungerar så bra”. Att vara en del av den offentliga sektorn som arbetar närmast de mest utsatta i samhället och på så vis förvalta skattemedlen och använda dem till bra saker känns både positivt och meningsfullt. Man upplever också att man bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle där människor får hjälp att utvecklas och må bra. Socionomutbildningen är bred och ger möjlighet att arbeta inom många olika yrken. Det är också stor efterfrågan på bra socionomer.

Vad är bäst med att arbeta som socionom
1. Möten med människor
2. Göra skillnad i människors liv
3. Följa klienter i en positiv förändringsprocess
4. Varierande och meningsfullt arbete
5. Bred utbildning som ger många möjligheter
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.