Att möta döende

Publicerad 11 september 2019
Text: Adrianna Pavlica

Foto: Shutterstock
Inger Benkel är socionom och kurator med lång erfarenhet av att arbeta med palliativ vård. Hon är van vid att möta och hantera svåra frågor i livets slutskede.
– Det handlar mycket om livet, säger hon.

Ingrid Benkel, på Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit kurator inom hälso- och sjukvård i 40 år.
Ingrid Benkel, på Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit kurator inom hälso- och sjukvård i 40 år.
I 40 år har socionomen och kuratorn Inger Benkel mött människor i livets slutskede.
– Den palliativa vården idag har fyra tätt sammanhängande delar: patienten behöver hantera situationen fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man försöker att göra vardagen så bra som möjligt, vi kan inte förändra att patienten ska dö men vi kan hjälpa dem så att inte ångest, oro och sorg finns framför ögonen på dem hela tiden. Det handlar inte bara om döden, utan mycket om livet. Det är viktigt för både patienter och deras närstående att hitta strategier för att kunna hantera den situation de befinner sig i, säger hon.

”Se döden i vitögat”
Det är en både intressant, viktig och krävande uppgift.
– Man blir påverkad och man behöver kunna stå ut med sorgen. Jag måste härbärgera andras svåra situation när de beskriver sina känslor, men måste då vara medveten om att det är deras sorg och inte min sorg. Empatisk förmåga är viktig för att förstå. Jag måste se döden i vitögat jag också och måste reflektera över det själv, säger Inger Benkel.
Handledning och kollegial reflektion är därför viktigt.
– Man behöver ha tillgång till en mentor eller någon som jobbat länge så att man kan ta upp svåra frågor och skeenden.

Kunskap om sjukdomar
Inger Benkel betonar också att kunskap är viktigt.
– Man behöver kunna något om sjukdomar och hur de yttrar sig och vad det innebär att arbeta inom hälso- och sjukvård som kurator. Det får man inte riktigt med sig från socionomutbildningen utan får inhämta det på den verksamheten där man är.
Hon fortsätter:
– Det behövs också kunskap om hur sjukdomar påverkar människan, nätverket och familjen och hela den sociala situationen inklusive ekonomi, juridik med mera.
Inger Benkel forskar också inom palliativ vård och är medförfattare till den nyutkomna boken ”Kurator inom hälso- och sjukvård”.