De sprider kunskap om våld mot kvinnor

Publicerad 29 januari 2019
Text: Adrianna Pavlica

Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen arbetar med våldsutsatta kvinnor och vill öka kunskapen på området. Foto: Elisabet Olsson Wallin
Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen arbetar med våldsutsatta kvinnor och vill öka kunskapen på området. Foto: Elisabet Olsson Wallin
Socionomerna Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen har i många år arbetat med fokus på våldsutsatta kvinnor. Med en ny bok hoppas de på att sprida kunskap – men också ge ämnet en mer självklar plats.

I höstas utkom ”Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik”.
– Vi vill att det här arbetsområdet ska jämställas med andra sociala arbetsområden, att det inte ska vara ett undantag som drivs av projekt och eldsjälar, säger Eveliina Sinisalo.
Hon har arbetat med våldsutsatta kvinnor i över 15 år, de senaste åtta inom socialtjänsten.
– Jag tycker att det är en väldigt hedersam uppgift. Med tanke på vad våldsutsatthet innebär för den som drabbas så blir jag väldigt imponerad av mina klienter som vågar ta steget och lita på socialtjänsten, som de många gånger är rädda för.

Struktur avhjälper traumatisering
Linn Moser Hällen, också inom socialtjänsten, ser hur många yngre kolleger blir sjuka av det krävande arbetet.
– Vi som arbetar med detta kan drabbas av sekundär traumatisering, man blir påverkad av att hela tiden höra de här berättelserna och se skadorna och lidandet. Det behöver byggas strukturer där det förväntas att man reagerar starkt, istället för att det är något avvikande.
Hon drabbades själv av ett trauma när en klient blev mördad.
– Jag fick mardrömmar och flashbacks. Det hjälpte mig att vi jobbade som man skulle och att man kunde se att jag som handläggare inte hade gjort något fel. Det är viktigt att få möjlighet att jobba rättssäkert med bra resurser och stöd. När det fruktansvärda händer är det en trygghet, säger Linn Moser Hällen.
Något som Eveliina Sinisalo ser behövs är en ökad integrering av den teoretiska kunskapen i det praktiska arbetet, men också en ökad kunskap överlag.
– För några år sedan fick socionomstudenter i princip bara en föreläsning om våld i nära relationer, men nu har nya Högskoleförordningen trätt i kraft vilket innebär mer av det ämnet. Det märks att det håller på att professionaliseras.

Eveliinas och Linns råd till dig som jobbar eller vill jobba med våldsutsatta
Jobba inte ensam
Det finns idag mycket stöd att få i lagstiftningen, man behöver inte uppfinna hjulet själv. Luta dig mot det.

Utbildning
Börja med att skaffa en grundläggande utbildning om våldet. Att ha en teoretisk bas och förståelse för våldets orsaker och konsekvenser är jätteviktigt.

Handledning
Du behöver ha kontinuerlig handledning eller feedback/debriefing om vad som händer i arbetet.

Fritid
Kompromissa inte bort den. Stäng av jobbtelefonen på helgen och gör något där man slipper prestera och kan vara oansvarig och skratta.

Egenvård
På jobbet har man ofta höga nivåer av adrenalin och kortisol och det är viktigt att balansera upp med träning och bra mat för att man ska orka.