Tjänstemän fattar beslut med högre kvalitet

Publicerad 29 januari 2019
Text: Annika Wihlborg

Alexander Ramsing, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.
Alexander Ramsing, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.
94 procent av socionomerna anser att tjänstemän inom socialtjänsten skulle fatta beslut med högre kvalitet i individ­ärenden än politiskt tillsatta ledamöter i socialnämnden.

– Undersökningsresultatet känns ganska givet; socionomerna har en kvalificerad akademisk utbildning inom socialt arbete, erfarenhet, rätt redskap, och stöttning från kompetenta kollegor. Sammantaget gör det socionomerna betydligt kunnigare än våra politiska lekmän, säger Alexander Ramsing, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR och socialsekreterare och gruppledare inom missbruks- och barn- och familjegruppen i Lessebo kommun.
– Tjänstemännen har träffat och utrett barnen och deras föräldrar, så de har en helt annan kunskap om den enskilda individen än vad politikerna har. I skolan är det lärarna som sätter betygen, i sjukvården är det läkarna som bedömer vilken vård patienten behöver. Det borde vara lika självklart att det är socionomerna som fattar beslut i socialtjänstens individärenden, säger Alexander Ramsing.

Vilka anser du skulle fatta beslut med högst kvalitet i individärenden i socialtjänsten? Tjänstemän inom socialtjänsten eller politiskt tillsatta ledamöter i socialnämnden?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.