Majoritet vill vidareutbilda eller fortbilda sig mer

Publicerad 29 januari 2019
Text: Redaktionen

2 av 3 socionomer vill vidareutbilda sig mer än de gör idag. Tidigare undersökningar visar att 97 procent av socionomerna anser att vidareutbildning är viktigt i deras yrkesutveckling.

Skulle du vilja vidareutbilda eller fortbilda dig mer än du gör idag?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.