”Vi stöttar, förstår och gör skillnad för våldsutsatta”

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Jonna Welander, socialsekreterare med inriktning på våld i nära relationer i Karlshamns kommun.
Jonna Welander, socialsekreterare med inriktning på våld i nära relationer i Karlshamns kommun.

Många socialsekreterare möter klienter med erfarenheter av våld i nära relationer. När Jonna Welander, som är socialsekreterare i Karlshamns kommun, blev erbjuden en nyutformad tjänst med just den inriktningen betraktade hon det som en intressant utmaning och utvecklingsmöjlighet.

– Jag tog min socionomexamen i januari 2013. Arbetet som socionom påbörjade jag innan min examen genom att under en kort period arbeta med LSS i Bromölla och därefter med försörjningsstöd i Karlshamns kommun där jag arbetade kvar även efter min examen. Sedan jag i februari 2017 påbörjade min nya tjänst har jag utbildat mig kring våld i nära relationer, säger Jonna Welander, som är socialsekreterare med inriktning på våld i nära relationer i Karlshamns kommun.

Stöd och praktisk insatser
I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att ge stöd, utreda och genomföra insatser för individer som utsatts för våld i nära relationer. Hon fungerar som ett bollplank för sina kollegor i ämnet och ska se till att organisationen har tillräckligt med kunskap för att kunna uppmärksamma om en klient är våldsutsatt.
– Merparten av min arbetstid lägger jag på att träffa våldsutsatta kvinnor och utreda vilken typ av stöd de är i behov av. Det kan röra sig om en akut boendeplacering i hemkommunen eller i någon annan kommun eller stödsamtal. Jag bistår även med praktisk hjälp till våldsutsatta som tvingas flytta. Våldsutsatta får oftast kontakt med mig via någon av mina kollegor på socialtjänsten, andra myndigheter eller på eget initiativ, säger Jonna Welander.

Otroligt givande
Hon har gått två utbildningar som omfattar totalt 22,5 högskolepoäng med fokus på våld i nära relationer via Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
– Jag kan absolut rekommendera andra socialsekreterare att gå en utbildning med inriktning mot våld i nära relationer. Det här är ett komplext ämne men det är otroligt givande att få stötta och arbeta med individer som utsatts för den här typen av våld. Som socialsekreterare möter man ofta klienter som utsatts för våld i nära relationer. Kompetens i ämnet behövs för att kunna utreda, stötta, förstå och göra skillnad, säger Jonna Welander.

Specialistkompetens behövs
Hon anser att samtliga socialtjänster i hela landet bör ha någon eller gärna några socialsekreterare som gått en specialistutbildning kring våld i nära relationer. Behovet av den här kompetensen kommer alltid att vara stort och för klienten gör det skillnad att träffa en socialsekreterare med rätt specialistkompetens.
– Jag rekommenderar NCK:s utbildningar. Även Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm erbjuder under våren en uppdragsutbildning om 7,5 högskolepoäng vilken jag ska delta i, säger Jonna Welander.