Presentation

Arbetsron ger stimulans och resultat

Publicerad 31 januari 2018

Anette Ingevall och Birgitta Engvall, Östhammars Socialförvaltning. Foto: John Ash Redforsen
Anette Ingevall och Birgitta Engvall, Östhammars Socialförvaltning. Foto: John Ash Redforsen
På Socialförvaltningen i Östhammar ser man till att alla har en rimlig arbetsbelastning. Här har socionomerna tid för sina klienter och får därför deras förtroende. Den arbetsmiljön lockade hit Anette och Birgitta från Stockholm för flera år sedan – och att byta tillbaka till storstadsstressen känns för dem otänkbart idag.

– Det sociala arbetet ska inte handla om att släcka bränder. Det vi gör ska leda till en förbättring av människors hälsa och livssituation långsiktigt. För att klara det måste arbetsbördan ligga på en lagom nivå. Det har vi lyckats med här, säger Birgitta Engvall, samordnare och utredare inom socialpsykiatri och missbruk på Östhammars Socialförvaltning.
I Östhammar har man infört ett tydligt maxtak för hur många pågående ärenden som varje handläggare får ha. Det har bidragit till en trivsam arbetsmiljö och har även lett fram till positiva mätbara resultat. Andelen missbruks­ärenden har sjunkit över en tioårsperiod tack vare satsningen på effektiv återfallsprevention, och behovet av institutionsplaceringar har minskat. Arbetet har även skapat ett förtroende för deras verksamhet hos medborgarna.

Har vuxit av sina olika uppdrag
I Östhammar drar man fördel av att vara en liten kommun. Här jobbar alla tillsammans. Stöd och bollplank finns hos närmsta kollega. Att det är korta vägar mellan de olika enheterna, har Anette Ingevall kunnat dra nytta av i karriären. Innan hon började sitt nuvarande arbete som utredare inom Barn- och ungdomsenheten jobbade hon med både familjehemsplaceringar och på enheten för vuxna i Östhammar.
– Det passar mig att få prova nya projekt och arbetsområden. Att jag fått växa här i Östhammar har gett mig bra erfarenheter och stimulans, säger socionomen Anette Ingevall.
Östhammar är beläget i vackra landskap bara en timmes bussresa från Uppsala. Lugnet och de vackra, natursköna miljöerna lockade hit socionomerna Birgitta Engvall och Anette Ingevall från det höga tempot i Stockholm för ett flertal år sedan.
– Att byta bort den här rofyllda arbetsmiljön och det behagliga vardagsliv som flytten inneburit är helt otänkbart nu, säger Anette Ingevall.
– Ja, vi trivs verkligen, instämmer Birgitta Engvall. Och vi hoppas att fler socionomer kan känna likadant och vill bli en del av vårt arbetslag.

Socialförvaltningen i Östhammar
Östhammar är beläget i vackra Roslagen. Socialförvaltningen drar nytta av att verka i en liten kommun. Här har socionomer närhet till både kollegor och klienter vilket bidrar till både lyckade resultat i det sociala arbetet och ett trivsamt jobbklimat. Socionomer som vill arbeta för en arbetsgivare som bryr sig om både sina anställda och samhällets utsatta kommer att passa in i arbetslaget.

Vid intresse kontakta:
Mikael Sjöberg, IFO-chef
Tel: 0173-86 116
E-post: mikael.sjoberg@osthammar.se
www.osthammar.se

www.osthammar.se