Presentation

Ambitiösa socionomer till Rinkeby-Kista

Publicerad 31 januari 2018

Ambitiösa socionomer till Rinkeby-Kista

I Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kan du som är socionom bidra till positiva förändringar för barn, ungdomar och vuxna. Vi söker just nu socialsekreterare till vår missbruksenhet och vår enhet för barn och unga.

Som socialsekreterare i Rinkeby-Kista möter du en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft och vi söker dig med samma engagemang. Här kan du bidra till positiva förändringar för barn, ungdomar och vuxna.

Missbruksenhet med utrymme att skapa relationer
Vi på Rinkeby-Kistamottagningen vet att det är viktigt att skapa en god relation med klienten och vi ser till att det finns utrymme för det. I rollen som socialsekreterare hos oss arbetar du med vuxna personer som har problem med missbruk. Du följer klienten genom hela vårdkedjan: Du gör utredningar enligt gällande lag där ASI är en del. I dina arbetsuppgifter ingår även motivationsarbete samt uppföljningar av interna och externa insatser.

Enhet som bygger nätverk kring barn- och ungdomar
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen har du ett stort nätverk och samarbetar med många olika aktörer runt barnen och ungdomarna. Du är ofta den första kontakten med socialtjänsten för barn och ungdomar och deras familjer i Rinkeby-Kista. Därför har du en central roll i vårt barn- och ungdomsarbete. Tillsammans med dina kollegor tar du emot anmälningar och ansökningar, gör förhandsbedömningar, beslutar om utredning samt erbjuder telefonrådgivning/konsultationer för barn och ungdomar 0-20 år.

Välkommen till Rinkeby-Kista!
Vi behöver fler ambitiösa socialsekreterare som bidrar med sina idéer och sitt engagemang. Här kan du göra skillnad!

Just nu söker vi socionomer till våra enheter inom socialtjänsten:

Socialsekreterare till Rinkeby-Kistamottagningen

Socialsekreterare till mottagning för barn och ungdomar 0-20 år

Läs mer och ansök om andra lediga jobb på: http://ledigajobb.stockholm.se/