Presentation
Stockholms stad Hässelby-Vällingby

Samarbete, variation och framåtanda i Hässelby-Vällingby

Publicerad 20 september 2023
Foto: Johan Marklund
Aida Rizvic, Madelene Kärrström, Maryam Ghazaleh och Tareq Hassan trivs med sitt omväxlande arbete. Foto: Johan Marklund
Aida Rizvic, Madelene Kärrström, Maryam Ghazaleh och Tareq Hassan trivs med sitt omväxlande arbete. Foto: Johan Marklund

Det finns en speciell kraft i Hässelby-Vällingby. Hässelbyandan återfinns inte enbart hos invånarna utan även bland förvaltningens socionomer. ”Det finns en kollegial lyhördhet här. Vi är dessutom många och kraftfulla”, säger Aida Rizvic.

Framtidshopp är vad socionomerna på stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby vill förmedla till sina barn och familjer. Genom gränsöverskridande samarbeten, ett gott arbetsklimat och en ständigt pågående utveckling får medarbetarna möjlighet att göra skillnad.
– Det finns en kollegial lyhördhet här. Vi är dessutom många och kraftfulla. Den mångfald som finns bland invånarna finns även här bland oss socionomer, vilket är en enorm tillgång, säger Aida Rizvic, enhetschef för Barn och unga.
Det var mångfalden som lockade socialsekreterare Tareq Hassan till förvaltningen och ungdomsenheten.
– Demografin här är väldigt blandad vilket innebär att jag dagligen träffar familjer med olika etniciteter, kulturer, religioner, kompetenser och erfarenheter. Tack vare det är mina arbetsdagar väldigt varierande. Att det dessutom finns en bredd bland mina kollegor innebär att det alltid finns någon att fråga. Jag har lärt mig otroligt mycket här, säger han.

Klicka här för att se våra lediga tjänster som socialsekreterare i Hässelby-Vällingby

Spännande projekt
Enheten Barn och unga utreder behov av skydd och stöd samt erbjuder förebyggande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Långsiktiga uppdrag varvas med akuta insatser och ingen dag är den andra lik.
På enheten pågår flera spännande projekt. Ett av dem handlar om ett samarbete mellan socialtjänst och förskola.
– Vi är väldigt duktiga på att släcka bränder och att arbeta med akuta situationer. Vi är också väldigt duktiga på förebyggande arbete inom vår stadsdel, men tyvärr kommer vi många gånger in för sent i de ungas liv. Genom att uppmärksamma barn redan i förskoleåldern och genom ett tätt samarbete mellan socialtjänsten och förskolan kan vi med tidigt riktade insatser hjälpa de som behöver vår hjälp som mest, säger Aida.
Det pågår även ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med polisen och kriminalvården kring unga som hamnat i kriminalitet.
– Hur vi ska kunna komma in i rätt tid med rätt insats på rätt nivå är något som vi ständigt diskuterar och ett utvecklingsarbete som alltid pågår, säger Tareq.

Långsiktigt arbete
De medborgare som har fyllt 18 år får hjälp och stöd av vuxenenheten. Enheten utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling. Även på den här enheten är variationen för socionomerna stor och möjligheterna många.
Socialsekreterare Madelene Kärrström arbetar på Vuxenresurs, en grupp som bland annat ansvarar för stöd i vuxenenhetens tränings- och försökslägenheter.
– Mitt arbete är långsiktigt och helt fantastiskt. Jag får gå med vid sidan av och guida under resan från bostadslöshet till ett påskrivet förstahandskontrakt. Vi har lagrum att förhålla oss till både för klienten och socialtjänsten. För en person som försöker komma in på bostadsmarknaden kan lagrummen uppfattas som fyrkantiga. Men genom att ge de rätta förklaringarna kan vi göra fyrkanten rund inuti, säger hon.
Under de tre år som Madelene har arbetat med försöks- och träningslägenheter har hon haft förmånen att medverka vid flera kontraktsskrivningar av förstahandskontrakt.
– Känslan som finns i rummet då är fantastisk. Tänk att du efter kanske 35 år får ditt första egna hem, säger hon.
Som en förlängning av det gemensamma arbetet med att ringa in unga vuxna som riskerar att hamna i kriminalitet vänder sig vuxenenheten även till de kriminellas anhöriga. Ytterligare ett nytt projekt är arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta.
– Här undersöker vi bland annat möjlighet att flytta våldsutövare och byta ärenden mellan stadsdelar, säger Maryam.
För att underlätta för invånare i Hässelby och Vällingby som söker arbete startar förvaltningen i höst projektet Stockholmskraften. Målet med projektet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier.

Samlad och stark socialtjänst
Ytterligare ett projekt som syftar till att öka medborgarnas sysselsättningsgrad är förvaltningens satsningar på Samteamet.
– Här jobbar vi över enhetsgränserna för att få medborgarna att bli självförsörjande. Många gånger har de här personerna hamnat mellan stolarna men nu samordnar vi resurserna, säger Maryam Ghazaleh, vuxenenhetens biträdande enhetschef.
Även satsningen på en samverkanshub är gemensam för hela stadsdelsförvaltningen. Hit kan medarbetare vända sig med olika ärenden.
– Det här är ett tvärprofessionellt arbete med en fast expertpanel som fungerar som ett reflekterande team, säger Maryam och berättar att satsningen kom till på efterfrågan av medarbetarna.
De många gemensamma projekten stärker hela socialtjänsten,och öppnar dessutom nya vägar för medarbetarna.
– Det finns många möjligheter till vidareutbildning och utveckling på vår arbetsplats. Som medarbetare har man möjlighet att testa att arbeta med olika målgrupper, olika funktioner och på olika nivåer om man är intresserad av det. Jag själv har haft förmånen att arbeta inom olika avdelningar, olika enheter och på olika nivåer inom vår organisation, säger Aida och konstaterar att hon har världens bästa jobb och världens bästa kollegor.

Klicka här för att se våra lediga tjänster som socialsekreterare i Hässelby-Vällingby

Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och en av landets största arbetsgivare. Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med spännande och varierande uppdrag, utvecklas samt stanna ett helt yrkesliv.
Stockholms stads breda socialtjänst är fördelad på socialförvaltningen och 13 stadsdelsförvaltningar. Hos oss har du möjlighet att både fördjupa och bredda din kunskap.
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

stockholm.se