Har socionomer inflytande?

Publicerad 6 september 2017
Text: Redaktionen

54 procent av socionomerna anser att de har inget eller inte så stort inflytande på det sociala arbetets utveckling. Hur ska socionomer få ett större inflytande på det sociala arbetets utveckling och varför är det viktigt?

Genom att öka socionomernas inflytande, kan det sociala arbetet bli mer verklighetsförankrat och de politiska besluten bli mer accepterade ibland medarbetarna.
Kom gärna med förslag på hur det sociala arbetet skulle förbättras av att socionomer får mer inflytande på dess utveckling samt förslag på intervjupersoner så genomför vi intervjuer om det till den kommande utgåvan av Framtidens Karriär – Socionom. Maila gärna till niklas.engman@nextmedia.se.

Vilket inflytande har du som socionom på det sociala arbetes utveckling?
inflytande_graf1