Presentation

Med kvalitet i centrum – Omsorgen i Sandviken satsar framåt

Publicerad 1 februari 2017

– Vi har mycket bra samarbete inom enheten, med varandra och mellan teamen. Kommunens vision ”Vi gör varandra bättre” stämmer, säger Ann-Katrin Öhagen och Jasmina Bisevac.
– Vi har mycket bra samarbete inom enheten, med varandra och mellan teamen. Kommunens vision ”Vi gör varandra bättre” stämmer, säger Ann-Katrin Öhagen och Jasmina Bisevac.
– Omsorgsförvaltningen i Sandviken är en spännande och framåtsträvande förvaltning, som lägger mycket fokus på omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling inom förvaltningen. Ett led i kvalitetsutvecklingen är ett nytt arbetssätt utvecklat av Socialstyrelsen: IBIC. Det ska alla inom förvaltningen utbildas i, säger projektledare Jasmina Bisevac.

Omsorgsförvaltningen har lokaler mellan småbåtshamnen och Göranssons Arena, i en nyligen upprustad fastighet som tidigare tillhörde globala verkstadsbolaget Sandvik. Här har även biståndshandläggare Ann-Katrin Öhagen sitt arbetsrum, med utsikt över ortens imponerande villastad. Lunchpromenaden går längs vattnet.
– Förutom arbete som undersköterska i Danderyd har jag jobbat hela mitt yrkesliv här. Det har alltid funnits en vilja från förvaltningen och politiken att vi inom omsorgen ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Både i det dagliga arbetet och när det gäller fortbildning, säger Ann-Katrin som bor i Dalarna och tågpendlar till arbetet.

IBIC på plats
IBIC står som bekant för Individens Behov I Centrum. Enligt Socialstyrelsens manualer är det ”ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning”. Jasmina utvecklar:
– Förhoppningsvis kommer IBIC att ingå i socionomutbildningen framöver. Omsorgsförvaltningen i Sandviken är redo att gå i framkanten och anamma IBIC-modellen som ett mer likvärdigt, rättssäkert och individfokuserat arbetssätt. Detta är en faktor bland flera som gör Omsorgsförvaltningen till en spännande arbetsplats där kreativitet och nytänkande uppmuntras.

Socionomen i centrum
I en stad som Sandviken, knappt 40 000 invånare, jobbar en socionom på en omsorgsförvaltning tätt med andra yrkesgrupper. Tillsammans ska man utreda och bedöma stödinsatser och behov av olika boendeformer för kommunens invånare.
Handläggarenheten är organiserad i fyra team. I vårdplaneringsteamet ingår en vårdplaneringssköterska och två sjukhushandläggare, och där har Ann-Katrin Öhagen sin tjänst. De olika teamen samarbetar och stöttar varandra. Samarbete sker även med andra yrkesgrupper internt, till exempel hemsjukvården, IFO och externt: sjukhus, privata utförare, med flera.
– Som handläggare arbetar man på uppdrag och delegation från omsorgsnämnden, både i team och självständigt. Enskilda som vänder sig till Omsorgsförvaltningen möts av kunniga och engagerade handläggare. Vi känner att vi gör skillnad. Vill man utvecklas i yrket, eller få en bra start i yrkeslivet, kan jag inte tänka mig en bättre plats att jobba på, säger Jasmina som bor i centrala Sandviken och har gångavstånd till jobbet.

Omsorgsförvaltningen, Omsorg och stöd
Anställda: Cirka 1 100 årsarbetare.
Budget: 763 miljoner.
Yrkesgrupper för socionomer: Biståndshandläggare, LSS-handläggare, utredare, projektledare och chefer på olika nivåer.
www.sandviken.se/omsorgstod

sandviken_SK_cmyk